22°

Szczecińska inwestycja w prestiżowej publikacji

Natalia Mróz

Natalia Mróz

Szczecińska inwestycja w prestiżowej publikacji

Przebudowa wnętrza kwartału 36 położonego w obrębie ulicy Bogusława X, Małkowskiego, Bł. Królowej Jadwigi, Bohaterów Getta Warszawskiego i pl. Zgody w Szczecinie została doceniona przez Komisję Europejską. Jako jedyna polska inwestycja znalazła się w publikacji dotyczącej budownictwa społecznego. 

 

Rewitalizacja kwartału 36 jest jednym z 20 projektów opisanych w dokumencie nt. dobrze przygotowanych i wdrożonych działań w dziedzinie mieszkalnictwa oraz zrównoważonego rozwoju miejskiego.  Komisja miała przynajmniej kilkaset projektów do wyboru jednak zdecydowała się wyróżnić szczecińską inwestycję. Co istotne jest to również jedyna polska inwestycja doceniona w ten sposób. Zadanie jest realizowane przez Szczecińskie TBS przy wsparciu Gminy Miasto Szczecin związanym przede wszystkim działaniami społecznymi z udziałem kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

 

 

- Już podczas przyznawania kredytu na przebudowę wnętrza kwartału 36, przedstawiciele EBI zaznaczali, że przebudowa wnętrza kwartału 36 jest wyjątkowa - tłumaczy Tomasz Klek, rzecznik prasowy miasta ds. mieszkalnictwa. - Zaznaczyli, że po raz pierwszy w ramach inwestycji realizowanych w sektorze mieszkalnictwa, a finansowanych przez Bank, w projekcie położono szczególny nacisk na zieloną infrastrukturę. W związku z tym, osobna umowa kredytowa  została zawarta ze Szczecińskim TBS na sfinansowanie m.in integracji dachów zielonych, systemów kanalizacji deszczowej oraz innych elementów zielonej infrastruktury.

Jest to pierwszy taki projekt zatwierdzony przez bank Unii Europejskiej w Polsce oraz pierwszy przypadek, gdy środki na ten cel uzupełniają finansowanie projektów w branży mieszkalnictwa w Europie. 

 

Publikacja jest dostępna pod adresem:

https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/042f7559-fd3f-11ee-a251-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-320017454

 

O inwestycji

W czerwcu 2021 r. Szczecińskie TBS rozpoczęło inwestycję w pod nazwą: ”Rewitalizacja obszaru obejmującego kwartał śródmiejski oznaczony numerem 36 ograniczony aleją Wojska Polskiego oraz ulicami Bohaterów Getta Warszawskiego, Bł. Królowej Jadwigi, Małkowskiego, Ks. Bogusława X oraz placem Zgody”. W ramach rewitalizacji Kwartału nr 36 następuje uporządkowanie wnętrza kwartału wraz z elementami małej architektury i wprowadzeniem nowej zieleni.

Zakres prac obejmuje również budowę dwupoziomowego parkingu podziemnego na 262 stanowiska postojowe, budowę budynku mieszkalnego i budynku usługowego, budowę żłobka oraz rozbudowę siedziby Szczecińskiego TBS. Centralna część kwartału zostanie przeznaczona na główny plac publiczny stanowiący przestrzeń rozciągniętą od narożnika ulic Bohaterów Getta Warszawskiego i Bł. Królowej Jadwigi do przejścia bramowego w budynku frontowym przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1. Wzdłuż głównego placu publicznego, przez środek kwartału zostanie poprowadzona charakterystyczna pergola - zadaszenie pod którym zaplanowano miejsca do spotkań, rekreacji lub zabaw.

Z  placu  zapewniony będzie dostęp do wszystkich podwórek zaprojektowanych w kwartale, w tym do każdego z budynków mieszkalnych (frontowych i oficynowych) oraz siedziby STBS, a także lokalu przeznaczonego na usługi społeczne i żłobka. Centralny plac publiczny będzie wzbogacony mini amfiteatrem, fontanną w formie posadzkowych dysz, z siedziskami i zielenią. 

Inwestycję realizuje Szczecińskie TBS. Wykonawcą jest szczecińska spółka Prime Construction. Projekt przebudowy przygotowała Grupa Architektoniczna Domino ze Szczecina. Koszt  robót budowlanych to ok 67,4 mln zł. Planowany termin zakończenia prac -  IIII kwartał 2024 r.

 

 

Pieniądze na przebudowę pochodzą ze środków własnych Szczecińskiego TBS, z budżetu Gminy Miasto Szczecin (w tym dotacja z Funduszu Dopłat) oraz kredytu  Europejskiego Banku Inwestycyjnego udzielonego w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strukturalnych.

 

Будьте в курсі!

Натисніть кнопку «Підписатись», щоб бути в курсі новин Щецина. Найцікавіші записи ви знайдете в Новинах Google!