Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   13°

   Polityka prywatności

   I. Definicje

   1. Administrator - oznacza Gminę Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP: 851-030-94-10, Regon: 811684232, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
   2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
   3. Cookies Administratora - oznacza cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
   4. Cookies Zewnętrzne - oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
   5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenach: https://pe.szczecin.plhttp://pbr.szczecin.plhttp://bip.um.szczecin.plhttp://eurzad.szczecin.plhttp://www.szczecin.plhttp://geoportal.szczecin.pl/http://cmentarze.szczecin.plhttp://konsultuj.szczecin.pl/http://osiedla.szczecin.pl/http://inwestycje.szczecin.euhttps://sbo.szczecin.eu.
   6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
   7. Użytkownik - oznacza  podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

   II. Zasady Ogólne

   1. Administrator  informuje Użytkowników Serwisu o realizacji nałożonego obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku zbierania danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej „RODO”.
   2. Administrator szanuje prawo Użytkowników do prywatności. Dba, ze szczególną troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegając ingerencji w prywatność Użytkowników i osób trzecich. Chcielibyśmy, by każdy Internauta korzystający z naszych usług i odwiedzający nasze strony czuł się  w pełni bezpiecznie, stąd wprowadzone, w niektórych Serwisach, systemy rejestracji  i logowania. Użytkownik, po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, uzyskuje dostęp  do wielu użyteczności Serwisu, w tym do: aplikacji, formularzy, treści edukacyjnych oraz usług elektronicznych itp. Rejestracja nie jest obowiązkowa w przypadku pozostałych ogólnodostępnych elementów.
   3. Zbierane przez Serwis dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez Użytkownika zgody lub na podstawie innych ustawowych przesłanek uprawniających do przetwarzania danych, w celu potwierdzenia danych osobowych Użytkowników, w szczególności przy rejestracji, na elektronicznej platformie do głosowania, czatach, w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych, składania wniosków, głosowania, w newsletterach oraz na oficjalnych profilach Miasta Szczecin w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube itp.).
   4. Zbiór zgromadzonych przez Serwis danych osobowych Użytkowników traktowany jest, jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiadają jedynie administratorzy.
   5. W Serwisie nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej. W Serwisie brak  także pornografii, treści nagannych moralnie i uważanych powszechnie za nieetyczne.
   6. Każdy Użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe w Serwisie może żądać od Administratora dostępu do danych osobowych oraz ma prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych w zakresie uregulowanym w RODO.
   7. Jednocześnie Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
   8. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika. Może jednak ujawnić opracowania zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Serwisów i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych Użytkowników.
   9. Strona internetowa, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy może zawierać odnośniki do innych stron WWW, które są własnością oraz są prowadzone przez niezależne jednostki. Administrator nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
   10. W przypadku pytań dotyczących sposobów i zakresów przetwarzania danych osobowych w serwisie, użytkownik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@um.szczecin.pl.

   III. Prawo autorskie

   1. Wszelkie prawa do zawartości Serwisów są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów Serwisu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących do Miasta Szczecin. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Urzędu Miasta Szczecin.

   IV. Pliki cookies

   1. Niniejsza Polityka Prywatności określa także zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika.
   2. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
   3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

   a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
   b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

   4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

   V. Cele, w jakich wykorzystywane są cookies

   1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

   a. konfiguracji Serwisu,
   b. uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie,
   c. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych,
   d. analiz i badań oraz audytu oglądalności,
   e. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

   2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

   a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznych serwisów internetowych,
   b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych. 

   VI. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez cookies

   1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
   3. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

   Urząd Miasta Szczecin