Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   19°

   Za nami LI sesja RM

   Darek Sadowski

   Darek Sadowski

   Za nami LI sesja RM

   Zmiany w budżecie, zgoda na kredyt i pożyczkę dla miasta, nowe płatne parkingi  niestrzeżone i plany zagospodarowania przestrzennego. To oprócz wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta – najważniejsze decyzje miejskich radych podjęte podczas ostatniej sesji Rady Miasta.

   Zmiany w budżecie

   Dodatkowe 69,5 mln zł, musiało zostać zapisane w budżecie, aby zapewnić bieżące funkcjonowanie miasta. Zmiana to skutek inflacji i rosnących kosztów. Przede wszystkim chodzi o codzienne wydatki na transport publiczny, działanie domów pomocy społecznej. Dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone także na kulturę i sport.

   Kredyt i pożyczka

   Radni wyrazili także zgodę na zaciągnięcie kredytu n 230 mln zł w Europejskim Banku Inwestycyjnym i pożyczki długoterminowej w wysokości 50 mln zł w Banku Gospodarstwa Krajowego. Na spłatę zobowiązań Miasto będzie miało odpowiednio 25 i 15 lat. Fundusze zostaną przeznaczone na inwestycje.

   Nowe zasady parkowania

   Strefa Zamieszkania Stare Miasto przechodzi do historii. Zamiast niej od 1 września działać będą dwa nowe Płatne Parkingi Niestrzeżone.

   Więcej informacji tutaj.

   Plany zagospodarowania przestrzennego

   Radni zgodzili się również na przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Dunikowo 3” oraz zaakceptowali  gotowy plan „Bolinko – Niemierzyńska 3”. Zakłada on m.in.  odtworzenie kwartału, stanowiącego w większości pozostałość po XIX-wiecznym kompleksie fabrycznym oraz wprowadza spójne zapisy dotyczące parametrów zabudowy i obsługi komunikacyjnej, które doprowadzą do uporządkowania zagospodarowania, wykształcenia nowej zabudowy w ramach historycznego układu urbanistycznego wraz z obiektami wpisanymi do rejestru zabytków i ujętymi w gminnej ewidencji zabytków

   Pozostałe tematy

   Pośród innych decyzji, które podjęli szczecińscy radni znalazły się m.in. kwestie dotyczące powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych, uzgodnienia zakresu prac w związku z realizacją inwestycji celu publicznego w obrębie pomników przyrody, a także wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu określonych nieruchomości, będących własnością Gminy Miasto Szczecin.

   Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych uchwał oraz wyników głosowań dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!