Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   20°

   Dwa nowe Płatne Parkingi Niestrzeżone zamiast Strefy Zamieszkania Stare Miasto

   Natalia Mróz

   Natalia Mróz

   Dwa nowe Płatne Parkingi Niestrzeżone zamiast Strefy Zamieszkania Stare Miasto

   Strefa Zamieszkania Stare Miasto przechodzi do historii. Zamiast niej od 1 września działać będą dwa nowe Płatne Parkingi Niestrzeżone.

   Rada Miasta Szczecin podjęła 20 czerwca uchwały o likwidacji Strefy Zamieszkania Stare Miasto i utworzeniu dwóch nowych Płatnych Parkingów Niestrzeżonych: PPN Plac Orła Białego, PPN Dolny Taras.

   PPN Plac Orła Białego położony w części ul. Staromłyńskiej na odcinku od ul. Koński Kierat do ul. Grodzkiej oraz na ul. Koński Kierat od ul. Staromłyńskiej do ul. Mariackiej. Opłata za postój za każde rozpoczęte 15 minut będzie tu kosztować 2,5 zł.

   PPN Plac Orła Białego

   PPN Dolny Taras położony jest na ulicach Kłodnej, ul. Środowej, ul. Siennej, ul. Rynek Sienny, ul. Rynek Nowy, ul. Wielkiej Odrzańskiej, części ul. Małej Odrzańskiej od ul. Środowej do ul. Wielkiej Odrzańskiej, ul. Opłotki, ul. Osiek, ul. Kurza Stopka oraz ul. Targ Rybny. Tu opłata za każde rozpoczęte 15 minut postoju wyniesie 1,5 zł.

   Oba nowe PPN zaczną działać 1 września. Będą płatne w godzinach od 8.00 do 22.00 przez wszystkie dni tygodnia.

    

   PPN Dolny Taras

   Mieszkańcy obszaru abonamentowania (patrz mapki), dysponujący pojazdem samochodowym, będą mieli prawo do zakupu abonamentu PPN, zgodnie z zasadą jeden pojazd - jeden lokal. Cena abonamentu półrocznego 180 zł, rocznego – 360 zł.

   Abonament obowiązuje tylko na PPN, na który został wydany.

   Zarządca parkingów (NiOL) będzie naliczał opłaty dodatkowe (200 zł) w przypadku:

   a) gdy korzystający z płatnych parkingów niestrzeżonych nie zapłaci opłaty parkingowej w sposób określony w regulaminie,

   b) gdy korzystający z płatnych parkingów niestrzeżonych zaparkuje pojazd poza miejscami wyznaczonymi do parkowania,

   c) gdy korzystający z miejsc dla dostawy przekroczy dopuszczalny czas postoju wyznaczony dla tych miejsc.

    

    Obecnie w Szczecinie działają cztery Płatne Parkingi Niestrzeżone:

   PPN Szymanowskiego (1zł za 15 minut)

   PPN Ogińskiego (1zł za 15 minut)

   PPN Trasa Zamkowa (50 gr za 15 minut)

   PPN Czarnieckiego (50 gr za 15 minut)

   Parkingi te są płatne w godzinach od 8.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze.

   „Proponowane zmiany mają na celu ujednolicenie oraz uproszczenie struktury systemu parkowania w Szczecinie. Utworzenie Płatnych Parkingów Niestrzeżonych w miejsce likwidowanej Strefy Zamieszkania Stare Miasto zmniejsza liczbę rodzajów stref płatnego parkowania na terenie Szczecina oraz wprowadza czytelne zasady dotyczące wnoszenia opłat oraz sposobu parkowania pojazdów” – czytamy w uzasadnieniu uchwały powołującej dwa nowe PPN-y.

   „Ponadto w kwestii uchwały Rady Miasta Szczecin ustalającej zasady korzystania ze Strefy Zamieszkania toczy się postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w związku ze skargą kasacyjną wniesioną przez Gminę Miasto Szczecin na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie (sygn. akt: II SA/Sz 307/22), który unieważnił ww. uchwałę.”

   Przypominam, że do pierwszego etapu wygaszania Strefy Zamieszkania Stare Miasto doszło w marcu br., kiedy to uprawomocnił się wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 9 lutego 2023 roku, stwierdzający nieważność uchwały Rady Miasta Szczecin z 22 września 2020 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych ulic:

   Łaziebnej

   Mariackiej

   części Tkackiej (od Pl. Żołnierza do Grodzkiej)

   części Staromłyńskiej (od Pl. Żołnierza do Końskiego Kieratu)

   części ulicy Koński Kierat (od Mariackiej do Farnej)

   części Staromiejskiej (od Grodzkiej do Wyszyńskiego).

   Ulice te 1 lipca wejdą w skład Strefy Płatnego Parkowania.

   Więcej informacji na temat miejskich płatnych parkingów

   https://spp.szczecin.pl

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!