Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   Szczeciński Budżet Obywatelski: Nowy regulamin gotowy

   Sylwia Cyza-Słomska

   Sylwia Cyza-Słomska

   Szczeciński Budżet Obywatelski: Nowy regulamin gotowy

   Tegoroczna edycja SBO będzie ostatnią, przeprowadzoną na dotychczasowych zasadach, równolegle, jeszcze w tym miesiącu, projekt nowego regulaminu trafi pod obrady radnych.

   SBO 2023

   W tym roku mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje projekty i głosować według niezmienionych zasad. Wystarczy mieć pomysł na inwestycje lub działanie w obszarze lokalnym lub ogólnomiejskim, zebrać minimalną liczbę 10 podpisów na liście poparcia i w podanym terminie zgłosić swój wniosek do magistratu. Każdy mieszkaniec może złożyć nieograniczoną liczbę propozycji. Projekty mogą być: ogólnomiejskie – takie, z których będą mogli korzystać mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy, na które przeznaczono 30% środków,  - lokalne - na które przeznaczono 70% środków.

   Start tegorocznej edycji to przełom kwietnia i maja, nabór projektów potrwa 30 dni.           

                   HARMONOGRAM SBO 2023

                   Kwiecień/maj – nabór projektów (30 dni)

                   Maj/wrzesień  - weryfikacja

                   Wrzesień - publikacja listy do głosowania

                   Październik – promocja projektów i przygotowanie głosowania,                            głosowanie

                   Listopad – ogłoszenie wyników

   Nowa uchwała, nowe zasady

   W przyszłorocznej edycji SBO szykują się za to zmiany. Po konsultacjach z mieszkańcami, radnymi oraz zebraniu wniosków z raportów ewaluacyjnych jeszcze w tym roku, podczas marcowej sesji radnym zostanie poddany pod głosowanie nowy regulamin.

   - Z naszych badań i rozmów wynika, że mieszkańcy oczekują zmian i odświeżenia obecnej formuły projektu – mówi Magdalena Błaszczyk, dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego. – Mamy nadzieję, że nowe zasady będą odpowiadały ich potrzebom i zachęcą do uczestnictwa w kolejnych odsłonach SBO.

   W projekcie regulaminu pojawia się nowy podział środków: 70% puli zostanie przeznaczone na projekty lokalne, a 30% na NOWOŚĆ – „Zielone SBO” – czyli projekty związane z ochroną miejskiego środowiska przyrodniczego.

   Tak, jak dotychczas każdy mieszkaniec Szczecina może zgłosić nieograniczoną liczbę projektów i każdy może głosować, bez względu na wiek i miejsce zameldowania. Do zgłoszenia projektu należy również dołączyć listę poparcia dla projektu, podpisaną przez co najmniej 10 osób.

   Nowymi rozwiązaniami są: propozycja głosowania wyłącznie elektronicznie (co jest ekologiczne, pozwoli na szybkie poznanie wyników, ogłoszenie zwycięzców oraz wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo danych osobowych) oraz możliwość zgłaszania projektów inwestycyjnych tylko na terenach będących w dyspozycji Miasta lub spółdzielni mieszkaniowych.

   Projekty zweryfikowane w Urzędzie rozpatrywać będzie Rada. W skład Rady wejdą: przedstawiciele organizacji pozarządowych, rad osiedli, mieszkańcy i przedstawiciele jednostek miejskich. Odwołania przekazywane będą do Komisji składającej się z przedstawicieli Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Miasta oraz autorów zwycięskich projektów poprzednich decyzji SBO.

    

    

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!