Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   18°

   Startuje VI edycja konkursu na Szkolne Strefy Harmonii

   Robert Duchowski

   Robert Duchowski

   Startuje VI edycja konkursu na Szkolne Strefy Harmonii

   Już po raz szósty ogłaszamy wielki konkurs na Szkolne Strefy Harmonii! Opiszcie nam swoje pomysły na stworzenie miejsca w szkole pełnego ciszy, relaksu i dobrych dźwięków – spośród wszystkich koncepcji wybierzemy najciekawsze i pomożemy w ich realizacji. Pula nagród to nie mniej niż 30 000 złotych! Na zgłoszenia czekamy do 5 lutego 2024!

   Poziom hałasu w szkołach porównywalny jest do wrzawy panującej na lotniskach, a głośność szkolnego dzwonka przekracza 100 decybeli (norma dla człowieka to 45 dB!), dlatego w Szkolnej Strefie Harmonii powinno być przyjemnie i cicho. Przez pięć edycji konkursu w naszym województwie powstało już kilka Stref Harmonii, m. in. w szkołach podstawowych w Reczu, Bezrzeczu, Stargardzie, Szczecinie i Świdwinie.

   Kto może startować w konkursie na koncepcję Szkolnych Stref Harmonii?

   Szkoły podstawowe

   Szkoły ponadpodstawowe

   Szkoły artystyczne

   Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

   Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

   Placówki oświatowo-wychowawcze

   Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży


   Czym jest Szkolna Strefa Harmonii?

   Szkolna Strefa Harmonii to miejsce w szkole wolne od zgiełku i hałasu dostępne dla wszystkich chętnych, działające wg ustalonych i zaakceptowanych zasad, posiadające swój program i opiekuna. Szkolna Strefa Harmonii to miejsce bezpieczne, przyjazne, sprzyjające koncentracji oraz rozwojowi zainteresowań i pasji, w którym szanowana jest wrażliwość, szczególne potrzeby wszystkich korzystających. Szkolna Strefa Harmonii powinna znajdować się w miejscu, które umożliwia odizolowanie od hałasu na korytarzu, wyposażonym w odpowiednią aparaturę audio i jeżeli to możliwe w inne urządzenia multimedialne. Szkolna Strefa Harmonii powinna mieć sprecyzowany przez szkołę regulamin, którego uczestnicy zobowiązują się przestrzegać. Regulamin Szkolnej Strefy Harmonii powinien zawierać: dobrowolność i powszechność uczestnictwa, zobligowanie do zachowania względnej ciszy, dopuszczenie wszelkiej aktywności charakterystycznej dla szkolnej przerwy pod warunkiem, że nie przeszkadza to innym.

   Strefa relaksu w SP 48


   Co należy zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

   Wybierzcie fragment szkolnej przestrzeni. Może to być klasa, magazyn, nieużywane pomieszczenie, część świetlicy czy korytarza.

   Zastanówcie się, co można zrobić, aby odizolować to miejsce od hałasu pochodzącego z zewnątrz? Trzeba wygłuszyć ściany? Uszczelnić okno? Jeśli w Waszej szkole jest już strefa, pomyślcie, jak można ulepszyć ją pod kątem akustyki. Może to też czas, aby pomyśleć o koncepcji nowego dzwonka w Waszej szkole?

   Zaplanujcie, co trzeba w tym miejscu zmienić, aby przyjemnie spędzało się tam czas. Chcecie pomalować ściany? Wstawić dywan i rośliny? Potrzebujecie sprzętu do odtwarzania relaksacyjnej muzyki i wygodnych poduszek?

   Opiszcie, co powinno się dziać w Waszej Strefie Harmonii. Może to być miejsce słuchania przyjemnej muzyki, spotkań z inspirującymi osobami, przestrzeń odpowiednia dla warsztatów czy spotkań kółka zainteresowań. Zaproponujcie działania, dzięki którym każdy będzie chciał to miejsce odwiedzać. 

   To wszystko umieśćcie w formularzu zgłoszeniowym i wyślijcie do nas. Spośród nadesłanych prac jury wybierze zwycięską Strefę Harmonii. Ich autorom pomożemy w zbudowaniu oraz aranżacji i wyposażeniu w sprzęt i dodatki, a także, wraz z naszymi partnerami, wesprzemy merytorycznie, aby Strefa spełniała normy akustyczne.


   Jakie są nagrody dla laureatów konkursu?

   Organizator przewiduje dla laureatów konkursu nagrody w postaci dofinansowania realizacji zwycięskich Szkolnych Stref Harmonii, przy czym łączna pula dofinansowania konkursu na Szkolne Strefy Harmonii będzie nie mniejsza niż 30 000 złotych brutto.

   Dodatkowo, zwycięska koncepcja zostanie nagrodzona przez partnerów kampanii, którzy wesprą szkołę merytorycznie. Dla zwycięzców konkursu Organizator przewidział także nagrody rzeczowe oraz nagrodę specjalną za opcjonalną koncepcję na „Dobry Dzwonek”.

   TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 31.03.2024 r.

   OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 2.06.2024 r. podczas festiwalu Słyszę_Dobre_Dźwięki

   Więcej informacji o konkursie na stronie SDD.filharmonia.szczecin.pl

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!