Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   20°

   Za nami XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta

   Darek Sadowski

   Darek Sadowski

   Za nami XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta

   Zmiany w budżecie Miasta, nowe oblicze Łasztowni i przyjęcie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami - to najważniejsze postanowienia radnych z ostatniego posiedzenia Rady Miasta.

   Zmiany w budżecie Miasta

   Radni podjęli decyzję o zwiększeniu dochodów budżetu Miasta o kwotę 14 991 498 zł oraz wydatków o kwotę 99 169 744 zł. W efekcie deficyt budżetowy zwiększy się o 84 178 246 zł. Główna pozycja w zwiększonych wydatkach miasta to 9 mln 447 tys. na przewozy tramwajowe. Powód? Aż trzykrotnie wzrosła taryfa za energię elektryczną. 

   Plan na Łasztownię

   Uchwalony przez radnych plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje ponad 174 ha w ścisłym, historycznym (portowym) centrum naszego miasta. Nowy plan to m.in. utrzymanie, rozwój i umożliwienie kontynuacji funkcji produkcyjnych, składowych, magazynowych na terenach prowadzonej działalności (Centrum Logistyczne „Gryf”, Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego „Gryf”, itp.), likwidacja możliwości lokalizacji obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 i wprowadzenie śródmiejskiej zabudowy wielofunkcyjnej w miejscu Przedsiębiorstwa Przemysłu Cukierniczego „Gryf”, wprowadzenie jeszcze większej ilości zieleni na placach, bulwarach, czy obowiązku zastosowania błękitno-zielonej infrastruktury w terenach śródmiejskiej zabudowy wielofunkcyjnej.

   Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.

   Opieka nad bezdomnymi czworonogami

   Radni przyjęli również przedstawiony przez  Miasto Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2023 r. Jego główne założenia i cele to zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, ograniczanie ich populacji, przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, opieka nad kotami wolno żyjącymi (w tym ich sterylizacja i kastracja) , zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz edukacja mieszkańców Miasta w zakresie odpowiedzialności i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego traktowania. Łączna wartość zapisanych w Programie i realizowanych przez Miasto działań to ponad 2 mln zł.

   Pozostałe uchwały

   Podczas sesji zapadły również decyzje dot. m.in.:  zakresu prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody oraz realizacji zadań publicznych z obszaru wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

    

   Szczegółowe informacje dot. poszczególnych uchwał oraz wyniki głosowań znajdują się tutaj.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!