Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   18°

   Nowy plan dla Łasztowni

   Sylwia Cyza-Słomska

   Sylwia Cyza-Słomska

   Więcej przestrzeni publicznych, bulwarów, placów i zieleni, a zamiast wielkopowierzchniowego obiektu handlowego – śródmiejska zabudowa – tak w skrócie przedstawia się nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Łasztowni.         

   Uchwalony przez radnych plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje ponad 174 ha w ścisłym, historycznym (portowym) centrum naszego miasta. Nowy plan to m.in. utrzymanie, rozwój i umożliwienie kontynuacji funkcji produkcyjnych, składowych, magazynowych na terenach prowadzonej działalności (Centrum Logistyczne „Gryf”, Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego „Gryf”, itp.), likwidacja możliwości lokalizacji obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 i wprowadzenie śródmiejskiej zabudowy wielofunkcyjnej w miejscu Przedsiębiorstwa Przemysłu Cukierniczego „Gryf”, wprowadzenie jeszcze większej ilości zieleni na placach, bulwarach, czy obowiązku zastosowania błękitno-zielonej infrastruktury w terenach śródmiejskiej zabudowy wielofunkcyjnej.

   Celem planu jest zapewnienie optymalnych warunków do przeprowadzenia transformacji funkcjonalno-przestrzennej wysp Łasztowni i Wyspy Grodzkiej, włączenie wysp do obszaru cenotwórczego miasta i ich reurbanizacja z poszanowaniem tradycji miejsca i portowego krajobrazu.

   Nowe elementy planu:

   - więcej przestrzeni publicznych bulwarów, placów, układów alejowych;

   - więcej zieleni urządzonej publicznie dostępnej lub ogólnodostępnej, o różnej formie i roli – dostępnej w promieniu 300 m;

    

   - 2 nowe parki z brzegiem naturalnym – cała Wyspa Grodzka, teren wzdłuż Bulwaru Gdańskiego

   - skwery i obsadzenia alejowe wzdłuż ul. Władysława IV oraz przed centrum usługowo-kongresowym

   - obowiązek obsadzeni drzewami we wskazanych terenach elementarnych

   - udział do 50% powierzchni biologicznie czynnej na wskazanych placach publicznych

   - obowiązek realizacji zwartego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkalnictwa proporcjonalnie do ilości mieszkań

   - obowiązek realizacji błękitno-zielonej infrastruktury;

    

   - rozrzedzenie zabudowy na Nabrzeżu Starówka na rzecz placów publicznych, wykształcenie przestrzeni publicznych wokół Morskiego Centrum Nauki i centrum usługowo-kongresowego z ekspozycją tych dominant;

    - zasadnicza zmiana podejścia do zasad obsługi komunikacyjnej wyspy:

   - wprowadzenie linii tramwajowej most Kłodny – ul. Władysława IV (Stare Miasto – Łasztownia)

    

   - 3 nowe lokalne przeprawy mostowe: most Kłodny i 2 mosty pieszo-rowerowe łączące bulwary Stare Miasto - Łasztownia

   - wyznaczenie Strefy Ruchu Uspokojonego na północ od Trasy Zamkowej z preferencją przestrzeni pieszych i pieszo jezdnych

   - więcej powierzchni komunikacyjnej przeznaczonej dla pieszych i rowerzystów

   - obniżenie klasy ul. Energetyków (Studium 2022) oznacza możliwości kształtowania przekroju, skrzyżowań, podniesienia bezpieczeństwa

   - zwolnienie z bilansu parkingowego struktur zabytkowych, obniżone wskaźniki parkingowe z myślą o śródmiejskiej wyspie dla pieszych, a nie dla samochodów;

    

   -  zwiększenie możliwości funkcjonalnych i inwestycyjnych zabytkowego zespołu dawnej rzeźni miejskiej;

   - zwiększenie możliwości inwestycyjnych i rozwojowych istniejących struktur portowych (produkcyjnych, magazynowych, składowych).

    

    

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!