Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   12°

   Szczecin - obywatelski, rewitalizowany, ze studium i nową aleją

   Natalia Mróz

   Natalia Mróz

   Szczecin - obywatelski, rewitalizowany, ze studium i nową aleją

   Ostatnie lata dla naszego miasta to czas intensywnych zmian i inwestycji, również tych, stworzonych przez samych mieszkańców. To dzięki Wam Szczecin się zmienia.   Szczeciński Budżet Obywatelski

   Za nami 11 edycji SBO, przed nami kolejna. W sumie to ok. 200 projektów wybranych przez mieszkańców, od dużych ogólnomiejskich inwestycji, po małe osiedlowe projekty, instalacje artystyczne, murale, festyny.

   - Jeszcze kilka lat temu nie przypuszczaliśmy, że projekty realizowane w ramach SBO staną się tak charakterystyczną częścią krajobrazu naszego miasta – mówi Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta. – Dziś, niemal każdy ma już zdjęcie z Krzysztofem Jarzyną czy napisem „Szczecin” na Łasztowni, choć raz odwiedził Staw Brodowski, czy korzystał z roweru miejskiego.

   Dla mieszkańców SBO jest szansą na realizację ich pomysłów, wystarczy, go zgłosić, spełnić kilka warunków i zdobyć poparcie głosujących. Najbliższa edycja startuje już 20 lutego, zapraszamy!

    


   Rewitalizacja alei Wojska Polskiego

   Ostatnie lata dla najdłuższej ulicy w mieście, jej mieszkańców, przedsiębiorców i odwiedzających, to czas intensywnych zmian. Chociaż konsultacje i rozmowy o tym jaki ma być jej ostateczny kształt toczyły się od 2014 roku, to właśnie ostatnie dwa lata były czasem wdrażania ich w życie.  Tranzytowy charakter tego miejsca został przekształcony w strefę uspokojonego ruchu, z ulicą w układzie dwóch jezdni jednokierunkowych, z m.in. nieemisyjną komunikacją publiczną oraz miejscami postojowymi w pasie środkowym.

   - Równolegle do prac, najpierw koncepcyjnych, później wykonawczych realizowany był program działań społecznych, które są nieodłącznym elementem każdej rewitalizacji – mówi Daniel Wacinkiewicz. – Wśród najważniejszych są nie tylko zmiany w kwartałach okalających aleję, ale przede wszystkim rozmowy z mieszkańcami, wydarzenia, szereg działań zainicjowanych przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, czy powstanie i działanie na tym obszarze „Środka. Śródmiejskiego Punktu Sąsiedzkiego”, który stał się centrum informacji o działaniach i możliwościach związanych z rewitalizacją tego obszaru.

   Obecnie inwestycja jest w końcowej fazie realizacji, przewidywany termin jej zakończenia to II kwartał 2024 r.

    

   LPR/GPR

   W trakcie prac nad koncepcją zmian alei Wojska Polskiego powstawał również Lokalny Program Rewitalizacji dla Szczecina, czyli mapa najważniejszych i najpotrzebniejszych działań rewitalizacyjnych (na lata 2017-2023), który dziś powoli przechodzi do historii i będzie zastąpiony Gminnym Programem Rewitalizacji (projekt jest w trakcie opracowania). W ramach LPR Szczecin zrealizował kilkadziesiąt projektów (dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego), zarówno inwestycyjnych jak i społecznych, wśród których znalazły się takie przedsięwzięcia jak m.in. mieszkania chronione, renowacje, zagospodarowanie kwartałów (m.in. kompleksowe zagospodarowanie kwartału 23, czy, trwająca obecnie, inwestycja w kwartale 36), działania kulturalne. Programy rewitalizacyjne są dla miasta szansą nie tylko na poprawę jakości życia mieszkańców, ale również zdobycie dofinansowania swoich działań.

    

   Nowe Studium i plany dla Szczecina

   Dużo działo się również w sferze planowania. Prawie 3 lata trwały prace planistów, ekspertów i analityków nad treścią nowego, uchwalonego w 2022 roku „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin”, najważniejszego dokumentu planistycznego Szczecina. To właśnie w nim mieszkańcy mogą znaleźć najważniejsze kierunki rozwoju i wyzwania w perspektywie najbliższych 30 lat dla naszego miasta. Również mieszkańcy chętnie korzystali z możliwości złożenia swoich uwag. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się tematy związane z zielenią w mieście, przyszłością miejskich targowisk, czy toru gokartowego.

   - Dokument został przedstawiony mieszkańcom i gruntownie skonsultowany – mówi Zofia Fiuk - Dymek, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. - W sumie otrzymaliśmy 761 wniosków zbieranych od momentu uchwalenia poprzedniego studium, 451 uwag konsultacyjnych oraz 136 uwag do projektu Studium wyłożonego do publicznego wglądu w grudniu 2021. Mieszkańcy chętnie brali również udział w spotkaniach i dyskusjach na ten temat.

   Po konsultacjach miasto zorganizowało także cykl warsztatów strategicznych, które miały pomóc w lepszym poznaniu ambicji, oczekiwań i obaw mieszkańców. Projekt dokumentu był poddawany opiniowaniu również przez zewnętrznych specjalistów np. Miejską Komisję Architektoniczno-Urbanistyczną oraz szereg instytucji wyższego rzędu.

   Nowelizacja dokumentu jest konsekwencją okresowego badania aktualności Studium. To deklaracja kierunków rozwoju Szczecina, która jest odpowiedzią na dynamiczne zmiany zachodzące w granicach miasta oraz w bliższym i dalszym jego otoczeniu funkcjonalnym, jakie zaistniały po 2012 roku.

   Równolegle do tych prac co roku w naszym mieście uchwalanych jest kilkanaście planów zagospodarowania przestrzennego, a Szczecin cały czas utrzymuje się w czołówce miast posiadając ponad 60 % powierzchni objętej planami miejscowymi (nie wliczając powierzchni jeziora Dąbie Szczecin, z wynikiem 71, 60% plasuje się na drugiej pozycji w Polsce). Tylko w ciągu ostatnich 5 lat Szczecin uchwalił ok. 70 planów zagospodarowania przestrzennego. Wśród najważniejszych terenów, dla których w ostatnich latach powstały plany są m.in. Łasztownia (ponad 174 h w ścisłym, historycznym, portowym centrum miasta), „Stare Miasto-Świętego Ducha” (teren o powierzchni 2,1 ha przy granicy osiedli Stare Miasto i Nowe Miasto), STARE DĄBIE (nowy plan o powierzchnia 58,2 ha), czy pakiet planów inwestycyjnych m.in. w obszarach: Trzebusz, Lubczyńska, Skolwin.

    

   Skandynawski klimat w zasięgu ręki
    

   To wyjątkowe miejsce na mapie naszego miasta, Dom Skandynawski, bo o nim mowa, powstał w 2021 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta. Dziś znany z szeregu wydarzeń kulturalnych, spotkań branżowych i edukacyjnych. Dom udostępniany jest również mieszkańcom na rzecz kameralnych spotkań, warsztatów, kursów, zajęć dydaktycznych i innych.

   To przestrzeń do wspólnych działań na wielu płaszczyznach – administracji, dyplomacji, biznesu, nauki, kultury i sztuki, dającą możliwość spotkań mentorskich, koncepcyjnych i projektowych. Swoje miejsce znajdą tu nie tylko sami Skandynawowie, ale także ludzie zafascynowani tamtejszą kulturą, stylem życia i pracy, propagujący ideę work-life balance, zorientowani ekologicznie i szanujący naturę. Osoby, które jeszcze nie miały okazji odwiedzić tego miejsca - serdecznie zapraszamy!

    

   Cztery Place Starego Miasta
    

   Plac Orła Białego oraz całościowe podejście do zmian na obszarze Starego Miasta to projekt, który na przestrzeni ostatnich lat wzbudzał wiele emocji. Wypracowanie kierunku przekształceń udało się m.in. dzięki prototypowaniu, które zostało przeprowadzone w 2019 roku. Dziś, mimo, że główna inwestycja wciąż jest przed nami (jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na rewitalizację placu Orła Białego) wiemy już dokładnie jak będzie zaprojektowane to miejsce, a część zmian została już wprowadzona w życie. Zmieniły się nie tylko zasady parkowania, ale również ilość zieleni, mebli miejskich, a także sposób użytkowania poszczególnych elementów tej przestrzeni.

   - Zmiany infrastrukturalne to jedno, ale to jak sami mieszkańcy przejęli inicjatywę, są aktywni i dbają o to miejsce jest prawdziwą wartością tego procesu – mówi Daniel Wacinkiewicz.

   Dziękujemy za Waszą aktywność, oddane głosy w ramach SBO i już dziś zachęcamy do dalszego uczestniczenia w życiu miasta.

    

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!