Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   16°

   Program Wsparcia Psychologicznego: realizatorzy kolejnych zadań poszukiwani

   Marta Kufel

   Marta Kufel

   Program Wsparcia Psychologicznego: realizatorzy kolejnych zadań poszukiwani

   Zgodnie z zapowiedziami ogłoszono drugi konkurs dla organizacji pozarządowych w ramach miejskiego Programu Wsparcia Psychologicznego. Tym razem dotyczy on działań z zakresu udzielania pomocy psychologicznej.

   Zadanie, do realizacji którego obecnie szukamy partnerów, polega na udzielaniu pomocy psychologicznej w formie konsultacji indywidualnych i prowadzeniu grup wsparcia dla nastolatkówtłumaczy Beata Bugajska – dyrektorka Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecina.Mówimy tu o uczniach i uczennicach szczecińskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, doświadczających sytuacji kryzysowych związanych z relacjami w grupie rówieśniczej czy też rodzinie, lub szkole.

   Zgodnie z przyjętymi przez Miasto założeniami zadanie będzie polegało również na wspieraniu zgłaszających się osób w procesie wzmacniania dobrostanu psychicznego poprzez wskazanie optymalnych form wsparcia, dostosowanych do indywidualnych potrzeb, oferowanych przez placówki oświatowe, instytucje pomocy społecznej oraz placówki ochrony zdrowia.

   Podobnie jak w przypadku pierwszego ogłoszonego przez nas konkursu, również i tym razem organizacja pozarządowa zainteresowana wzięciem udziału w postępowaniu, musi posiadać wykwalifikowaną kadrę specjalistów: psychologów, psychoterapeutów, pedagogów oraz terapeutów – dodaje Beata Bugajska. – Zależy nam na współpracy z profesjonalistami i profesjonalistkami, którzy będą w stanie realnie pomóc młodym mieszkańcom Szczecina.


   Jak złożyć ofertę?

   Organizacje pozarządowe, które chcą wziąć udział w Otwartym Konkursie Ofert, powinny wygenerować i złożyć swoją ofertę za pomocą platformy www.witkac.pl do 11 marca br. do godziny 15.00.

   Wygenerowane za pomocą platformy wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, a następnie złożyć (pocztą, kurierem, osobiście lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) w kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin (Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin) lub w Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu (ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin) nie później niż dwa dni robocze od dnia następującego po dniu złożenia oferty za pomocą platformy. O zachowaniu terminu, decyduje data wpływu złożenia potwierdzenia oferty do kancelarii szczecińskiego magistratu.
    

   Co ważne, każda oferta zgłaszana do konkursu musi uwzględniać realizację działań zapewniających dostępność wszystkim beneficjentom realizowanego zadania publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
    

   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 320 000,00 zł.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!