Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   11°

   Program Wsparcia Psychologicznego: wystartował pierwszy konkurs dla NGOsów

   Marta Kufel

   Marta Kufel

   Program Wsparcia Psychologicznego: wystartował pierwszy konkurs dla NGOsów

   Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu cyklu warsztatów dla uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych i ich rodziców. To istotny element miejskiego Programu Wsparcia Psychologicznego, na rzecz młodych mieszkańców Szczecina.

   Zgodnie z przyjętymi założeniami, zajęcia skierowane do uczniów, będą miały na celu m.in. rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, wsparcie rozwoju emocjonalnego oraz rozwijanie kompetencji miękkich (w tym umiejętności efektywnej komunikacji).

   Z kolei rodzice będą mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniach poświęconych m.in. zagadnieniom dotyczącym rozwoju emocjonalnego dziecka oraz zagrożeń i wyzwań związanych z wiekiem, rozwijania kompetencji społecznych i emocjonalnych, budowania partnerskiego modelu rodziny, umiejętności efektywnej komunikacji i aktywnego słuchania, rozpoznawania wczesnych oznak problemów ze zdrowiem psychicznym dziecka i profilaktyki suicydalnej.

   - Organizacja pozarządowa zainteresowana wzięciem udziału w Konkursie, musi posiadać wykwalifikowaną kadrę specjalistów: psychologów, pedagogów oraz terapeutów. Warunkiem koniecznym jest również wykazanie doświadczenia zawodowego kadry w realizacji zadań w pracy z dziećmi i młodzieżąmówi Beata Bugajskadyrektorka Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.Wszystko po to, by możliwie jak najlepiej zadbać o młodych szczecinian i szczecinianki, wzmocnić ich dobrostan i pomóc im odnaleźć się w otaczającej nas rzeczywistości.

   Jak złożyć ofertę?

   Organizacje pozarządowe, które chcą wziąć udział w Otwartym Konkursie Ofert, powinny wygenerować i złożyć swoją ofertę za pomocą platformy www.witkac.pl do 8 marca br. do godziny 15.00.

   Wygenerowane za pomocą platformy wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, a następnie złożyć (pocztą, kurierem, osobiście lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) w kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin (Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin) lub w Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu (ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin) nie później niż dwa dni robocze od dnia następującego po dniu złożenia oferty za pomocą platformy. O zachowaniu terminu, decyduje data wpływu złożenia potwierdzenia oferty do kancelarii szczecińskiego magistratu.

   Co ważne, każda oferta zgłaszana do konkursu musi uwzględniać realizację działań zapewniających dostępność wszystkim beneficjentom realizowanego zadania publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 220 000,00 zł.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!