Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   Zmiany na Placu Zgody

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   W związku z trwającymi pracami przy przebudowie śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, zmianie uległa organizacja ruchu na Placu Zgody.

   Wykonawca rozpoczął roboty związane z przebudową Placu Zgody. Z uwagi na charakter robót, nie jest możliwe zachowanie pełnej przejezdności na wskazanym odcinku inwestycji. W rejonie Placu Zgody do minimum zostanie wyeliminowany ruch pojazdów w celu sprawnego i szybkiego zrealizowania prac drogowych. Prace zostały podzielone na trzy etapy. Dla każdego z trzech etapów zostaną wprowadzone objazdy dla pojazdów jadących z kierunku Placu Żołnierza i Małkowskiego.

   Etap I obejmuje zajęcie jezdni Placu Zgody pomiędzy północnym i południowym wlotem Wojska Polskiego. Zostaną również zamknięte wloty w ulice Bohaterów Getta i Bogusława X. Ruch komunikacji autobusowej pozostaje bez zmian. Ze względu na prowadzenie robót zostaną wprowadzone zmiany w ciągu ulicy Bohaterów Getta polegające na wprowadzeniu dwukierunkowego ruchu dojazdowego do posesji od skrzyżowania z ulicą Królowej Jadwigi. Pojazdy jadące ulicą Małkowskiego otrzymają nakaz jazdy w kierunku ulicy Krzywoustego.

    

   Etap II obejmuje zajęcie jezdni Placu Zgody pomiędzy południowym wlotem Wojska Polskiego i wlotem ul. Bałuki. Zamknięte pozostaną wloty w ulice Bohaterów Getta i Bogusława X. Ruch komunikacji autobusowej pozostaje bez zmian. Ze względu na prowadzenie robót zostaną wprowadzone zmiany w ciągu ulicy Bohaterów Getta polegające na wprowadzeniu dwukierunkowego ruchu dojazdowego do posesji od skrzyżowania z ulicą Królowej Jadwigi. Pojazdy jadące ulicą Małkowskiego otrzymają nakaz jazdy w kierunku ulicy Krzywoustego.

    

   Etap III obejmuje zajęcie jezdni Placu Zgody pomiędzy północnym wlotem Wojska Polskiego i wlotem ul. Bałuki. Zamknięte pozostaną wloty w ulice Bohaterów Getta i Bogusława X. Ruch komunikacji autobusowej oraz dojazdowy pojazdów po Placu Zwycięstwa będzie odbywał się w odwrotnym kierunku – od ul. Bałuki do północnego Wlotu Al. Wojska Polskiego. Ze względu na prowadzenie robót zostaną wprowadzone zmiany w ciągu ulicy Bohaterów Getta polegające na wprowadzeniu dwukierunkowego ruchu dojazdowego do posesji od skrzyżowania z ulicą Królowej Jadwigi. Pojazdy jadące ulicą Małkowskiego otrzymają nakaz jazdy w kierunku ulicy Krzywoustego.

    

   Zgodnie z obecnie obowiązującą organizacją ruchu nie będzie dopuszczony ruch pojazdów z wyjątkiem pojazdów budowy i dojazdu do posesji po Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Bałuki do ul. Jagiellońskiej. Zgodnie z obowiązującą czasową organizacją ruchu nie będzie możliwości poruszania się także pojazdów w ciągu Wojska Polskiego od Placu Zgody do Placu Zwycięstwa. Kierowców prosimy o zachowanie uwagi. Utrudnienia związane z przebudową Placu Zgody zakończą się najwcześniej wiosną przyszłego roku.

   O inwestycji

   Zadanie zostało podzielone na dwa etapy realizacyjne:

   ETAP I – obejmuje przebudowę układu drogowego alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów, odcinka ulicy Jagiellońskiej od al. Piastów do al. Wojska Polskiego oraz odcinka ulicy Śląskiej od ulicy Więckowskiego do drogi wewnętrznej za budynkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”. Inwestycja obejmie ponadto przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu, przebudowę sygnalizacji świetlnych, budowę oświetlenie ulicznego, budowę elementów małej architektury, budowę fontanny oraz zmianę organizacji ruchu w postaci wprowadzenia ruchu uspokojonego. Istotną częścią prac będzie zagospodarowanie terenu w postaci nasadzeń drzew i krzewów. Aleja Wojska Polskiego, na odcinku od Placu Zwycięstwa do ronda Szarych Szeregów, stanie się „zielonym salonem” naszego miasta. W ramach nasadzeń pojawią się drzewa o randze reprezentacyjnej dla naszego miasta, długowieczne i monumentalne. Znajdą się tam m.in. kolumnowe platany, będą również charakterystyczne dla Szczecina przepiękne magnolie. Projekt zakłada nasadzenia w pasie środkowym na całej długości blisko kilometrowej ulicy, wzdłuż pierzei, w obrębie wnętrza projektowanego ronda na Placu Zgody czy wzdłuż wieżowców sąsiadujących z Placem Zgody. Nasadzenia roślinności obejmą niemal kilometr zupełnie nowej alei. Znajdą się w niej nowe krzewy, trawy i byliny.

   ETAP II – obejmie wykonanie dokumentacji projektowej a następnie zrealizowanie prac budowlanych, polegających na przebudowie układu drogowego i torowego w rejonie placu Zwycięstwa. Zakres prac obejmie przebudowę układu torowego na odcinku od Bramy Portowej do włączenia w ulicę Krzywoustego, w celu wykonania na tym odcinku wspólnych pasów tramwajowo – autobusowych, przebudowę peronów przystankowych na wlocie północnym skrzyżowania Brama Portowa, budowę nowego przystanku tramwajowego na placu Zwycięstwa przed skrzyżowaniem z al. Wojska Polskiego i Krzywoustego w kierunku placu Kościuszki. Prace obejmą również przebudowę nawierzchni jezdni i chodników, budowę ścieżek rowerowych, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnych, przebudowę tramwajowej sieci trakcyjnej i systemu sterowania rozjazdu, przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę systemu informacji pasażerskiej, zagospodarowanie terenu elementami małej architektury oraz nasadzeniami drzew i krzewów.

   Prace mają się zakończyć III kwartale 2023 roku. Koszt prac to ponad 80 mln zł brutto. Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

   Zobacz też: wojskapolskiego.szczecin.eu

    

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!