Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   10°

   Utrudnienia w ruchu (13.09.23 r.)

   Marta Kufel

   Marta Kufel

   Utrudnienia w ruchu (13.09.23 r.)

   Budowa nowej infrastruktury parkingowej przy ulicy Kułakowskiego postępuje. Blisko 170 nowych miejsc postojowych dostępnych będzie w ramach miejskiego parkingu obok stacji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej Niebuszewo.

   Aktualnie trwają prace przy budowie fragmentu placu parkingowego. Wykonane zostały podbudowy i układana jest nawierzchnia miejsc postojowych. Posadowiono część słupów oświetleniowych. kontynuowane są ponadto prace związane z budową kanalizacji deszczowej i prace elektryczne.

   O inwestycji

   Przedmiot zamówienia obejmuje „wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Niebuszewo, budowę parkingu i chodników wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, w formule zaprojektuj i wybuduj. W zakres prac projektowych wchodzi weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej wszystkich branż wraz z uzupełnieniem ww. dokumentacji o brakujące decyzje, dokumenty, opinie i uzgodnienia.

   Prace budowlane obejmą w szczególności:

   1. rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych,
   2. budowę parkingu (jezdnia wraz z miejscami postojowymi),
   3. budowę chodników i dojść pieszych do peronów,
   4. budowę obiektów konstrukcyjnych (schody, mury oporowe, szyb windy),
   5. budowę kanalizacji elektroenergetycznej nn – 0,4 kV,
   6. przebudowę kolidujących sieci kablowych elektroenergetycznych nn-0,4 kV,
   7. budowę sieci kablowej elektroenergetycznej oświetleniowej (nn – 0,4 kV),
   8. budowę kanalizacji telekomunikacyjnej,
   9. budowę sieci kanalizacji deszczowej,
   10. budowę monitoringu wizyjnego,
   11. budowę elementów małej architektury (takich jak: wiata rowerowa, stojaki rowerowe, ławek, koszów na odpadki, schody terenowe, pylon informacyjny),
   12. zagospodarowanie zieleni.

   Koszt prac wynosi 17 231 716,21 zł brutto. Roboty realizuje Firma KRISTONE Krystian Suda.

   Koordynacją i nadzorem inwestorskim nad realizacją miejskiej części Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, zajmuje się pełniąca funkcję inwestora zastępczego spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

   Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!