Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   11°

   Prace porządkowe na Estakadzie Pomorskiej

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   Prace porządkowe na Estakadzie Pomorskiej

   Przez najbliższe dwa dni na obu jezdniach Estakady Pomorskiej, prowadzone będą prace porządkowe po piątkowych opadach deszczu. To oznacza tymczasowe utrudniania dla kierowców.

   Z uwagi na charakter prac, wykonawca będzie zamykał tymczasowo po jednym pasie ruchu tak aby zachować przejezdność na obiekcie. Zmiany będą wprowadzane dynamicznie. Utrudnienia mogą potrwać przez najbliższe dwa dni.

   Jednocześnie toczą się jeszcze prace przy budowie połączenia południowej jezdni wspomagającej ze zjazdem z Estakady Pomorskiej. To oznacza wyłączenie z ruchu zewnętrznego pasa ulicy Gdańskiej na wysokości budynków Poczty Polskiej.

   Prosimy o zachowanie uwagi.

   O inwestycji

   Najważniejszą częścią tego zadania, będzie przebudowa starego wiaduktu tramwajowo-drogowego w rejonie ulicy Gdańskiej. Obiekt, który powstał w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, znajduje się w złym stanie technicznym. Ze względów bezpieczeństwa, konieczny jest kompleksowy remont całej konstrukcji. W wyniku prac, podniesiona zostanie także klasa nośności obiektu do 40 Ton. W ramach inwestycji, przebudowany zostanie także wiadukt nad bocznicą kolejową, prowadzącą do Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. Obiekt ten został zbudowany przed  1945  rokiem i przebudowany w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Jego stan techniczny ze względów bezpieczeństwa również wymaga przeprowadzenia kompleksowych prac naprawczych. Ponadto pracami objęty będzie układ drogowy w rejonie Estakady. Przebudowane zostaną obie jezdnie ul. Gdańskiej oraz przejazdy pod Estakadą. Pojawią się chodniki oraz ścieżki rowerowe. Przebudowane zostaną sieci i instalacje podziemne.

   W ramach inwestycji zaplanowano:

   1. przebudowę obu nitek ul. Gdańskiej w obszarze Estakady Pomorskiej oraz budowę nowych połączeń ulic w celu usprawnienia komunikacji;
   2. budowę ciągów pieszych, rowerowych i pieszo rowerowych;
   3. remont przejazdów kolejowych przecinających ul. Gdańską;
   4. przebudowę kolizyjnych sieci podziemnych lub/i nadziemnych (sieci elektroenergetyczne, sanitarne, wodociągowe, teletechniczne;
   5. przebudowę/ budowę zjazdów publicznych;
   6. zapewnienie systemu odwodnienia poprzez przebudowę/budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi;
   7. oznakowanie drogi;
   8. podniesienie nośności nawierzchni dróg i ulic;
   9. budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego;
   10. zagospodarowanie zieleni;
   11. podniesienie klasy nośności poprzez przebudowę (wzmocnienie) konstrukcji wiaduktu tramwajowo-drogowego.

   Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

   Wykonawcą inwestycji jest STRABAG Sp. z o.o. Koszt prac to ponad 44,7 mln zł brutto. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!