Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   14°

   Międzyodrze – zamknięcie ulicy Celnej

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   Międzyodrze – zamknięcie ulicy Celnej

   Od środy 18 maja, wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu w związku z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza. Zamknięta zostanie ulica Celna.

   Kolejny etap robót budowlanych oznacza całkowite zamknięcie ulicy Celnej dla ruchu pojazdów. Ulica Celna zostanie zamknięta  na odcinku pomiędzy ulicami Energetyków i Bulwar Gdański. Zachowany zostanie dojazd do firm. Objazdy wytyczone będą przez ulice: Św. Floriana, Bulwar Gdański i Bulwar Śląski, Władysława IV, Bytomską. Relacja na skrzyżowaniu ulicy Heyki z Bulwarem Gdańskim będzie przejezdna. Wyłączony zostanie lewoskręt z ulicy Energetyków w ulicę Celną.

   O inwestycji

   Inwestycja obejmuje przebudowę ulic Energetyków, Władysława IV oraz części ulic dojazdowych do portu (Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego). Pracami objęte będą jezdnie, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, pojawi się oświetlenie uliczne. W ciągu ul. Energetyków wybudowane zostanie duże rondo z rozjazdem torowiska, tak aby w przyszłości przedłużyć linię tramwajową na Łasztownię. W sąsiedztwie trasy zamkowej powstanie parking park&ride. Pracami objęte będą również sieci podziemne.

    

   Koszt prac ponad 76 mln zł brutto. Generalnym Wykonawcą jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.

    

   Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

    

   Dofinansowanie

   Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!