Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   12°

   Korekta organizacji ruchu w Porcie

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   Korekta organizacji ruchu w Porcie

   W związku z dużym natężeniem ruchu w rejonie ulic Hryniewieckiego, Bytomskiej, Rybnickiej oraz na rondzie na ul. Energetyków, wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu umożliwiająca alternatywny wyjazd z Portu.

   Zmiany zostaną wprowadzone w poniedziałek 8 sierpnia br. Wprowadzona zmiana zakłada ruch do Portu ulicą Władysława IV, Bytomską, Rybnicką, Kujota, Logistyczną z możliwością wyjazdu z Portu ulicą Hryniewieckiego do ulicy Gdańskiej lub Bytomską i Władysława IV w kierunku Energetyków.

   O inwestycji

   Zadanie obejmuje przebudowę ulic Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej. Pracami objęte będą jezdnie, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, pojawi się oświetlenie uliczne, przebudowane zostaną sieci podziemne. Na skrzyżowaniu ulic Hryniewieckiego i Kujota powstanie nowe rondo. Przebudowane zostaną przejazdy kolejowe.

   Generalnym Wykonawcą jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.

   Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

   Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

    

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!