Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   Estakada Pomorska – zmiany w organizacji ruchu #2

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   Estakada Pomorska – zmiany w organizacji ruchu #2

   W przyszłym tygodniu kierowców poruszających się ulicą Gdańską w rejonie Estakady Pomorskiej, czekają kolejne zmiany w organizacji ruchu. Zamknięta zostanie jezdnia wspomagająca ul. Gdańskiej, nastąpi również zwężenie jezdni na południowej jezdni Estakady Pomorskiej.

    

   Zamknięcie jezdni wspomagającej

   We wtorek 26 stycznia, rozpoczną się prace na jezdni wspomagającej ulicy Gdańskiej - od wlotu w kierunku do centrum Miasta do wysokości ulicy Górnośląskiej. Przejazd zostanie całkowicie zamknięty. Następnie w piątek 29 stycznia, zamknięty zostanie fragment jezdni wspomagającej ulicy Gdańskiej - od wjazdu do elektrociepłowni do wylotu w kierunku centrum Miasta. 

    

   Zwężenie jezdni na na Estakadzie Pomorskiej

   W związku z rozpoczęciem prac na jezdni południowej Estakady Pomorskiej (jezdnia wyjazdowa z centrum), w nocy z 27 na 28 stycznia (środa/czwartek) na czas prowadzenia robót, jezdnia zostanie zawężona do dwóch pasów ruchu.

    

   Kierowców prosimy o zachowanie uwagi. 

    

   O inwestycji

   Najważniejszą częścią tego zadania, będzie przebudowa starego wiaduktu tramwajowo-drogowego w rejonie ulicy Gdańskiej. Obiekt, który powstał w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, znajduje się w złym stanie technicznym. Ze względów bezpieczeństwa, konieczny jest kompleksowy remont całej konstrukcji. W wyniku prac, podniesiona zostanie także klasa nośności obiektu do 40 Ton. W ramach inwestycji, przebudowany zostanie także wiadukt nad bocznicą kolejową, prowadzącą do Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. Obiekt ten został zbudowany przed  1945  rokiem i przebudowany w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Jego stan techniczny ze względów bezpieczeństwa również wymaga przeprowadzenia kompleksowych prac naprawczych. Ponadto pracami objęty będzie układ drogowy w rejonie Estakady. Przebudowane zostaną obie jezdnie ul. Gdańskiej oraz przejazdy pod Estakadą. Pojawią się chodniki oraz ścieżki rowerowe. Przebudowane zostaną sieci i instalacje podziemne.

    

   W ramach inwestycji zaplanowano:

   1. przebudowę obu nitek ul. Gdańskiej w obszarze Estakady Pomorskiej oraz budowę nowych połączeń ulic w celu usprawnienia komunikacji;
   2. budowę ciągów pieszych, rowerowych i pieszo rowerowych;
   3. remont przejazdów kolejowych przecinających ul. Gdańską;
   4. przebudowę kolizyjnych sieci podziemnych lub/i nadziemnych (sieci elektroenergetyczne, sanitarne, wodociągowe, teletechniczne;
   5. przebudowę/ budowę zjazdów publicznych;
   6. zapewnienie systemu odwodnienia poprzez przebudowę/budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi;
   7. oznakowanie drogi;
   8. podniesienie nośności nawierzchni dróg i ulic;
   9. budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego;
   10. zagospodarowanie zieleni;
   11. podniesienie klasy nośności poprzez przebudowę (wzmocnienie) konstrukcji wiaduktu tramwajowo-drogowego.

   Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022. 

    

   Wykonawcą inwestycji jest STRABAG Sp. z o.o. Koszt prac to ponad 44,7 mln zł brutto. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!