Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   30°

   Trasa Północna: przygotowania do przetargu

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   Trasa Północna: przygotowania do przetargu

   Dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, chodniki, ścieżki rowerowe, układ rond w rejonie „Galerii Północ”, rezerwa terenowa pod planowane torowisko tramwajowe oraz połączenie z obwodnicą Polic – to główne założenia inwestycji jaką jest III etap Trasy Północnej. Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego.

   Na realizację tej inwestycji Gmina Miasto Szczecin otrzymała dofinansowanie w wysokości 250 mln zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. To pozwoliło uruchomić przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie przyszłego wykonawcy robót budowlanych. Przed publikacją przetargu niezwykle ważnym jest zinwentaryzowanie dokumentacji projektowej oraz jej zaktualizowanie, najczęściej w zakresie kosztorysu robót oraz niezbędnych uzgodnień czy decyzji. Prace w tym zakresie właśnie się toczą.

   - Na ukończeniu są prace związane z aktualizacją projektu budowlanego, określającego m.in. granice terenu pod inwestycję - mówi Piotr Zieliński rzecznik prasowy Miasta Szczecin ds. inwestycji. Uzyskano wszystkie wymagane ustawą „o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych” opinie oraz decyzję środowiskową. Wykonano także mapę z projektem podziałów nieruchomości. Do końca marca planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID .

   Dokumentacja przetargowa zostanie ponadto uzupełniona o program funkcjonalno-użytkowy w zakresie połączenia drogowego planowanej obwodnicy Polic z układem drogowym Gminy Miasto Szczecin. Ten zakres inwestycji obejmować będzie przebudowę ulicy Szczecińskiej na odcinku około 500 m do granicy z Gminą Police w układzie dwie jezdnie po dwa pasy ruchu.

   Ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zaplanowano na III kwartał 2024 r.

   Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!