Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   SKM Stołczyn Północny (Nad Odrą) – prace trwają

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   SKM Stołczyn Północny (Nad Odrą) – prace trwają
   STOLCZYN_POLNOCNY_NAD_ODRA (1).jpg
   STOLCZYN_POLNOCNY_NAD_ODRA (2).jpg
   STOLCZYN_POLNOCNY_NAD_ODRA (3).jpg
   STOLCZYN_POLNOCNY_NAD_ODRA (4).jpg
   STOLCZYN_POLNOCNY_NAD_ODRA (5).jpg
   STOLCZYN_POLNOCNY_NAD_ODRA (6).jpg
   STOLCZYN_POLNOCNY_NAD_ODRA (7).jpg
   STOLCZYN_POLNOCNY_NAD_ODRA (8).jpg
   STOLCZYN_POLNOCNY_NAD_ODRA (9).jpg
   STOLCZYN_POLNOCNY_NAD_ODRA (10).jpg

   To jeden z ponad 20 przystanków Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej na terenie Szczecina. Sprawdźmy jak wygląda postęp prac przy budowie miejskiej części przystanku Stołczyn Północny (Nad Odrą).

   Prace na tym zadaniu są mocno zaawansowane. Wykonano już roboty betonowe schodów prowadzących na przyszły peron kolejowy. Wykonano krawężniki i chodniki na terenach kolejowych. Zamontowano także wiaty przystankowe. Toczą się prace związane z wykończeniem schodów i chodników. Prowadzony jest montaż elementów małej architektury.

   O inwestycji

   Zadanie obejmuje „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Stołczyn Północny (Nad Odrą), przebudowę i budowę układu drogowego ul. Stołczyńskiej w Szczecinie wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. Prace budowlane obejmą w szczególności:

   1. budowę chodników i dojść do peronów przystanku kolejowego;
   2. wykonanie elementów małej architektury;
   3. przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego;
   4. przebudowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych;
   5. zagospodarowanie zieleni;
   6. budowę schodów terenowych na gruncie;
   7. budowę zasilania urządzeń małej architektury tj. pylonu informacyjnego, tablic SIP i wiat przystankowych;
   8. budowę powiązań komunikacji teletechnicznej z urządzeniami systemu informacji pasażerskiej w rejonie ulic Stołczyńskiej i Nad Odrą w Szczecinie.

   Wykonawcą jest firma KRISTONE Krystian Suda. Koszt prac to ponad 1,7 mln zł brutto.

   Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

   Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!