Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   24°

   SKM Skolwin – wieści z budowy #2

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   SKM Skolwin – wieści z budowy #2
   SKM_SKOLWIN (1).JPG
   SKM_SKOLWIN (2).JPG
   SKM_SKOLWIN (3).JPG
   SKM_SKOLWIN (4).JPG
   SKM_SKOLWIN (5).JPG

   Prace związane z budową infrastruktury w rejonie stacji Skolwin Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej postępują.

   Po zrealizowaniu robót sieciowych i ziemnych przygotowane zostało podłoże pod budowę placu parkingowego. Aktualnie wykonawca jest na etapie układania chodników oraz krawężników. Zainstalowane zostały lampy oświetleniowe. Wkrótce rozpocznie się wykonywanie nawierzchni jezdni manewrowej oraz miejsc postojowych.

   O inwestycji

   Przedmiot zamówienia obejmuje „wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Skolwin, rozbudowę ulicy Stołczyńskiej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, w formule zaprojektuj i wybuduj.  W zakres prac projektowych wchodzi weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej wszystkich branż wraz z uzupełnieniem ww. dokumentacji o brakujące decyzje, dokumenty, opinie i uzgodnienia. Prace budowlane obejmują:

   1. rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych,
   2. przebudowę i budowę chodników w ul. Stołczyńskiej,
   3. budowę jezdni manewrowej wraz z miejscami postojowymi,
   4. budowę zjazdu z ul. Stołczyńskiej,
   5. przebudowę i budowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia nn-0,4kV,
   6. przebudowę sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz z budową przyłączy, przebudowę sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV,
   7. przebudowę sieci napowietrznej elektroenergetycznej nn-0,4kV wraz z budowa przyłącza,
   8. budowę kanalizacji kablowej elektroenergetycznej nn,
   9. zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych rurami osłonowymi,
   10. zabezpieczenie sieci gazowej rurą osłonową,
   11. budowę kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury rurami osłonowymi,
   12. budowę elementów małej architektury (takich jak: stojaki rowerowe, kosze na odpadki, podpieraczki, pylon informacyjny, tablice SIP, wiaty przystankowe),
   13. zagospodarowanie zieleni.

   Koszt prac wynosi 4 268 426,40 zł brutto. Roboty realizuje firma ELBUD Szczecin Sp. z o.o.

   Koordynacją i nadzorem inwestorskim nad realizacją miejskiej części Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, zajmuje się pełniąca funkcję inwestora zastępczego spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

   Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!