Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   SKM Skolwin Północny (Artyleryjska) – wykonawca wybrany

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   Firma KRISTONE Krystian Suda została wybrana w przetargu na wykonanie infrastruktury, miejskiej części przystanku Szczecin Skolwin Północny (Artyleryjska), w ramach budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Zgodnie ze złożoną ofertą koszt prac ma wynieść 650 491,34 zł brutto

   Przedmiot zamówienia obejmuje „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Skolwin Północny (Artyleryjska), rozbudowa ulicy Orłowskiej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. Prace budowlane obejmą w szczególności:

   1. budowę chodników;
   2. budowę miejsc pod stojaki rowerowe;
   3. budowę wjazdu; remont nawierzchni jezdni;
   4. wykonanie elementów małej architektury;
   5. budowę oświetlenia ulicznego;
   6. gospodarkę drzewostanem oraz odtworzenie trawników w rejonie ulic Artyleryjskiej i Orłowskiej w Szczecinie.

   Termin wykonania zamówienia wynosi 120 dni od daty podpisania umowy. 

   Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z .o.o.

   Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!