Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   14°

   SKM Skolwin Północny (Artyleryjska): roboty postępują

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   SKM Skolwin Północny (Artyleryjska): roboty postępują
   SKM_SKOLWIN_POLNOCNY_ARTYLERYJSKA (1).jpg
   SKM_SKOLWIN_POLNOCNY_ARTYLERYJSKA (2).jpg
   SKM_SKOLWIN_POLNOCNY_ARTYLERYJSKA (3).jpg
   SKM_SKOLWIN_POLNOCNY_ARTYLERYJSKA (4).jpg
   SKM_SKOLWIN_POLNOCNY_ARTYLERYJSKA (5).jpg

   Sieć przystanków Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej rozrzucona jest po wielu częściach naszego miasta. W rejonie ulic Artyleryjskiej, Górniczej i Orłowskiej trwa budowa miejskiej części przystanku SKM Skolwin Północny.

   W ostatnim czasie prowadzono roboty brukarskie przy chodnikach prowadzących do przyszłego peronu. Wykonany został także zjazd do jednej z posesji. Ustawiony został pylon informacyjny jak również elementy małej architektury w postaci stojaków na rowery. W kolejnych dniach wykonawca ma zaplanowane do realizacji prace związane z humusowaniem. Jednocześnie w planie robót są prace związane z poprawą warunków odwodnienia jezdni na skrzyżowaniu ulic Artyleryjskiej i Górniczej.

   O inwestycji

   Przedmiot zamówienia obejmuje „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Skolwin Północny (Artyleryjska), rozbudowa ulicy Orłowskiej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. Prace budowlane obejmą w szczególności:

   1. budowę chodników;
   2. budowę miejsc pod stojaki rowerowe;
   3. budowę wjazdu; remont nawierzchni jezdni;
   4. wykonanie elementów małej architektury;
   5. budowę oświetlenia ulicznego;
   6. gospodarkę drzewostanem oraz odtworzenie trawników w rejonie ulic Artyleryjskiej i Orłowskiej w Szczecinie.

   Koszt prac to ponad 650 tys. zł brutto.

   Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z .o.o. 

   Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. 

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!