Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   17°

   SKM Pogodno – otwarcie ofert

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   SKM Pogodno – otwarcie ofert

   Jedna oferta wpłynęła w przetargu na wykonanie miejskiej części przystanku Pogodno w ramach budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

   ELBUD Szczecin Sp. z o.o.

   Hangarowa 2, 70-767 Szczecin

   Cena: 2 948 041,09 zł brutto

   Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1 086 826,54 zł brutto. Oferta jest analizowana przez komisję przetargową.

   Przedmiot zamówienia obejmuje „wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Pogodno, rozbudowę i przebudowę ulicy Adama Mickiewicza oraz ulicy Kazimierza Twardowskiego wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, w formule zaprojektuj i wybuduj.

   W zakres prac projektowych wchodzi weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej wszystkich branż wraz z uzupełnieniem ww. dokumentacji o brakujące decyzje, dokumenty, opinie i uzgodnienia.

   Prace budowlane obejmą w szczególności:

   • rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych,
   • rozbudowę wiaduktu,
   • budowę zjazdu prowadzącego do południowego wejścia na peron Przystanku Szczecin Pogodno,
   • budowę nawierzchni chodników wraz z umocnieniem skarpy,
   • przebudowę sieci kanalizacji deszczowej,
   • przebudowę sieci oświetlenia ulicznego,
   • przebudowę sieci trakcyjnej,
   • budowę kabli teletechnicznych wraz z siecią monitoringu miejskiego,
   • budowę ogrodzenia bramy,
   • budowę elementów małej architektury (takich jak: tablica informacyjna, kosz na odpadki, stojak rowerowy, pylon informacyjny, ławka),
   • zagospodarowanie zieleni.

   Termin wykonania zamówienia wynosi: 360 dni od daty podpisania umowy.

   Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

   Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!