Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   13°

   SKM Drzetowo – wieści z budowy #2

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   SKM Drzetowo – wieści z budowy #2
   SKM_DRZETOWO (1).jpg
   SKM_DRZETOWO (2).jpg
   SKM_DRZETOWO (3).jpg
   SKM_DRZETOWO (4).jpg
   SKM_DRZETOWO (5).jpg
   SKM_DRZETOWO (6).jpg
   SKM_DRZETOWO (7).jpg
   SKM_DRZETOWO (8).jpg
   SKM_DRZETOWO (9).jpg
   SKM_DRZETOWO (10).jpg

   W rejonie ulicy Rugiańskiej trwa budowa miejskiego otoczenia stacji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej Drzetowo.

   Wykonane zostało korytowanie pod zatokę autobusową, przygotowane zostały podbudowy i wykonana została stabilizacja gruntu pod budowę nawierzchni. Aktualnie trwa wykonywanie nowej nawierzchni zatoki oraz jej obramowanie z krawężników. W ramach prac konstrukcyjnych zabito ścianki szczelne. Kontynuowane są prace przy wykonanym murze żelbetowym.

   O inwestycji

   Przedmiot zamówienia obejmuje „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Drzetowo, rozbudowę ulicy Rugiańskiej, Willowej, Tomaszowskiej i Komuny Paryskiej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, w formule zaprojektuj i wybuduj. W zakres prac projektowych wchodzi weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej wszystkich branż wraz z uzupełnieniem ww. dokumentacji o brakujące decyzje, dokumenty, opinie i uzgodnienia. Prace budowlane obejmą w szczególności:

   1. rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych,
   2. budowę układu drogowego wraz z miejscami postojowymi i zatoką autobusową,
   3. budowę nawierzchni chodników,
   4. budowę obiektów konstrukcyjnych (schody, mur oporowy),
   5. budowę sieci kanalizacji deszczowej,
   6. przebudowę sieci gazowej niskiego ciśnienia,
   7. budowę sieci oświetlenia ulicznego,
   8. przebudowę sieci elektroenergetycznej SN,
   9. budowę kanalizacji kablowej elektroenergetycznej nn,
   10. budowę kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z siecią monitoringu miejskiego,
   11. budowę wiat przystankowych oraz tablic SIP,
   12. budowę stojaków rowerowych,
   13. zmianę lokalizacji wiaty śmietnikowej,
   14. zagospodarowanie zieleni.

   Koszt prac wynosi 10 250 746,70 zł brutto. Roboty realizuje Firma KRISTONE Krystian Suda. 

   Koordynacją i nadzorem inwestorskim nad realizacją miejskiej części Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, zajmuje się pełniąca funkcję inwestora zastępczego spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

   Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!