Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   14°

   SKM Drzetowo – otwarcie ofert

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   SKM Drzetowo – otwarcie ofert

   Jedna oferta wpłynęła w przetargu na wykonanie miejskiej części infrastruktury przystanku Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej Drzetowo.

   KRISTONE Krystian Suda

   72-310 Płoty, Karczewie 8

   Cena: 10 250 746,70 zł brutto

   Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 9 117 606,84 zł brutto. Komisja przetargowa zajmie się analizą oferty.

   O inwestycji

   Przedmiot zamówienia obejmuje „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Drzetowo, rozbudowę ulicy Rugiańskiej, Willowej, Tomaszowskiej i Komuny Paryskiej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, w formule zaprojektuj i wybuduj.

   W zakres prac projektowych wchodzi weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej wszystkich branż wraz z uzupełnieniem ww. dokumentacji o brakujące decyzje, dokumenty, opinie i uzgodnienia.

   Prace budowlane obejmą w szczególności:

   • rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych,
   • budowę układu drogowego wraz z miejscami postojowymi i zatoką autobusową,
   • budowę nawierzchni chodników,
   • budowę obiektów konstrukcyjnych (schody, mur oporowy),
   • budowę sieci kanalizacji deszczowej,
   • przebudowę sieci gazowej niskiego ciśnienia,
   • budowę sieci oświetlenia ulicznego,
   • przebudowę sieci elektroenergetycznej SN,
   • budowę kanalizacji kablowej elektroenergetycznej nn,
   • budowę kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z siecią monitoringu miejskiego,
   • budowę wiat przystankowych oraz tablic SIP,
   • budowę stojaków rowerowych,
   • zmianę lokalizacji wiaty śmietnikowej,
   • zagospodarowanie zieleni.

   Termin wykonania zamówienia wynosi: 420 dni od daty podpisania umowy.

   Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

   Szczegóły na stronie postępowania przetargowego.

   Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!