Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   25°

   SKM Dąbie (Północ) – wieści z budowy #1

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   SKM Dąbie (Północ) – wieści z budowy #1
   SKM_DABIE_POLNOC (1).JPG
   SKM_DABIE_POLNOC (2).JPG
   SKM_DABIE_POLNOC (3).JPG
   SKM_DABIE_POLNOC (4).JPG
   SKM_DABIE_POLNOC (5).JPG
   SKM_DABIE_POLNOC (6).JPG
   SKM_DABIE_POLNOC (7).JPG
   SKM_DABIE_POLNOC (8).JPG
   SKM_DABIE_POLNOC (9).JPG
   SKM_DABIE_POLNOC (10).JPG

   W rejonie stacji kolejowej Szczecin Dąbie trwa budowa nowego parkingu oraz ulic dojazdowych. To część miejskiej infrastruktury powiązanej z powstającą Szczecińską Koleją Metropolitalną.

   Na odcinku ulicy Stacyjnej pomiędzy ulicami Pomorską a Racławicką wykonane zostały warstwy konstrukcyjne nowej nawierzchni jezdni. Trwa układanie krawężników oraz nowego chodnika. Zrealizowano także większą część robót sieciowych i teletechnicznych. Jednocześnie trwa budowa nowego parkingu. Wykonane zostało odwodnienie. Aktualnie wykonywane są podbudowy pod nawierzchnie jezdni manewrowych i miejsc parkingowych.

   O inwestycji

   Przedmiot zamówienia obejmuje „wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Dąbie – część północna, rozbudowę ulic Stacyjnej i Pomorskiej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, w formule zaprojektuj i wybuduj. W zakres prac projektowych wchodzi weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej wszystkich branż wraz z uzupełnieniem ww. dokumentacji o brakujące decyzje, dokumenty, opinie i uzgodnienia. Prace budowlane obejmują:

   1. rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych,
   2. budowę układu drogowego ulic Stacyjnej i Racławickiej,
   3. budowę zatoki autobusowej,
   4. budowę wydzielonego parkingu,
   5. budowę chodnika, budowę sieci oświetlenia ulicznego,
   6. przebudowę kolidujących sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych,
   7. budowę kanalizacji deszczowej,
   8. przebudowę sieci gazowej wraz z przyłączami,
   9. budowę zasilania szafy teletechnicznej monitoringu oraz urządzeń małej architektury,
   10. kanalizacji kablowej oraz powiązań komunikacyjnych z tablicami SIP,
   11. budowę elementów małej architektury (takich jak: tablica SIP, pylon informacyjny, stojaki rowerowe, podpieraczki, kosze na odpadki, wiaty przystankowe, wiaty rowerowe),
   12. zagospodarowanie zieleni.

   Koszt prac wynosi 11 868 339,83 zł brutto. Roboty realizuje firma Elbud Szczecin Sp. z o.o.

   Koordynacją i nadzorem inwestorskim nad realizacją miejskiej części Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, zajmuje się pełniąca funkcję inwestora zastępczego spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

   Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!