Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   SKM Cmentarz Centralny (Ku Słońcu) – ponowny przetarg

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   SKM Cmentarz Centralny (Ku Słońcu) – ponowny przetarg

   Postępowanie przetargowe na wykonanie miejskiej infrastruktury Przystanku Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej Szczecin Cmentarz Centralny (Ku Słońcu) zostało ponowione. Firmy zainteresowane udziałem w przetargu mają czas na składanie ofert do 27 kwietnia br.

   Przedmiot zamówienia obejmuje „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Cmentarz Centralny (Ku Słońcu), rozbudowę ul. Władysława Sikorskiego w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. Prace budowlane obejmą w szczególności:

   1. rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych;
   2. budowę zjazdu z jezdni ulicy Władysława Sikorskiego;
   3. budowę jezdni manewrowej;
   4. budowę i przebudowę chodnika;
   5. budowę sieci oświetlenia ulicznego;
   6. przebudowę linii kablowej elektroenergetycznej SN-15kV;
   7. budowę linii kablowej elektroenergetycznej nn-0,4 kV WLZ (wewnętrzna linia zasilająca); budowę kanalizacji kablowej elektroenergetycznej nn-0,4 kV;
   8. budowę kanalizacji telekomunikacyjnej;
   9. przebudowę przyłącza gazociągowego ś/c.;
   10. budowę przyłącza wodociągowego;
   11. budowę elementów małej architektury (takich jak: pylon informacyjny, stojak rowerowy, kosze na odpadki, tablice SIP, ławki);
   12. budowę ogrodzenia;
   13. gospodarkę zielenią oraz wykonanie przestrzennego układu zieleni w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Ku Słońcu w Szczecinie.

   Termin wykonania zamówienia wynosi 180 dni od daty podpisania umowy.

   Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

   Szczegóły na stronie postępowania przetargowego.

   Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”,

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!