Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   17°

   Oferty na przebudowę placu Orła Białego

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   Oferty na przebudowę placu Orła Białego

   Cztery firmy złożyły swoje oferty w przetargu na przebudowę placu Orła Białego. Ich analizą zajmie się teraz komisja przetargowa.

    

   Oferta nr 1

   KRISTONE Krystian Suda

   Karczewie 8

   72-310 Płoty

   Cena: 25 536 599,99 zł brutto

    

   Oferta nr 2

   Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.

   ul. Hutnicza 35

   81-061 Gdynia

   Cena: 16 426 528,64 zł brutto

    

   Oferta nr 3

   STRABAG Sp. z o.o.

   ul. Parzniewska 10

   05-800 Pruszków

   Cena: 16 459 925,10 zł brutto

    

   Oferta nr 4

   Elbud Szczecin Sp. z o.o.

   ul. Hangarowa 2

   70-767 Szczecin

   Cena: 25 656 346,74 zł brutto

    

   Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 15 060 000,00 zł brutto.

    

   O inwestycji

   Inwestycja ma na celu utworzenie atrakcyjnej, dostępnej przestrzeni publicznej odpowiadającej na proces prototypowania urbanistycznego pod nazwą „Nowe Życie Placu” oraz wpisującej się w historyczny kontekst Starego Miasta. W ramach inwestycji przebudowane zostaną nawierzchnie placu Orła Białego, fragmenty ulic Koński Kierat, Staromłyńskiej oraz chodnik i zjazdy ul. Grodzkiej. Zrealizowane zostaną prace sieciowe związane z budową kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, gazociągu, linii zasilających i instalacji oświetlenia terenu. Wykonany zostanie monitoring.

   Przestrzeń spotkań i nowa zieleń

   Wykonana zostanie mała architektura oraz zieleń. Plac będzie oświetlony przez 25 stylizowanych latarni w części utwardzonej oraz 6 latarni drewnianych w części zielonej. W miejscu dawnego młyna kieratowego urządzona zostanie mała scena służąca do organizacji kameralnych wydarzeń artystycznych. Na placu pojawią się też ogródki kawiarniane – bez podestów i trwałych wygrodzeń. Przebudowa zakłada zachowanie większości drzew oraz przesadzenie kilku z istniejących poza teren inwestycji. Wykonane zostaną nasadzenia 14 sztuk nowych drzew. Pojawią się także wieloletnie byliny w barwach pastelowych, trawy, rabaty. Wzmocniona zostanie istniejąca murawa oraz pojawi się ogród deszczowy.

   Ograniczenie ruchu samochodowego

   Nowy układ komunikacyjny zakłada ograniczenie do minimum ruchu pojazdów samochodowych. Dopuszczony będzie ruch dostaw do lokali gastronomicznych, dojazd do posesji dla osób posiadających parkingi w podwórkach wewnętrznych, okazjonalny dowóz sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia wydarzeń społecznych i kulturalnych na placu, oraz dojazd odpowiednich służb. Zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne, pogrążone zostaną krawężniki, a ulice będą miały jeden poziom umożliwiając tym samym swobodny ruch pieszych czy rowerzystów.

   Podział na strefy

   Po przebudowie różne fragmenty nowego zagospodarowania miejskiej przestrzeni mają mieć różną funkcję:

   • utwardzona część północną Placu Orła Białego na szerokość Pałacu pod Globusem z centralnym punktem w postaci fontanny – zapewniająca dogodne warunki na organizację wydarzeń społecznych i kulturalnych oraz obsługę lokali użytkowych w parterach;
   • zielona część południowa w obrysie dawnego kwartału zabudowy – zapewniająca realizację funkcji ekologicznych, swobodną rekreację użytkowników oraz organizację okazjonalnych wydarzeń społecznych i kulturalnych wokół małej sceny w przybliżonej lokalizacji i obrysie dawnego młyna kieratowego;
   • część przejściowa przed Pałacem Jońskim będąca strefą zmiękczającą granicę między reprezentacyjną częścią północną, a zieloną, rekreacyjną częścią południową;
   • historyczna ulica Koński Kierat - zapewniająca obsługę lokali użytkowych w parterach, uzupełnioną o nowe nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej oraz walor edukacyjny w postaci oznaczenia przebiegu dawnego wodociągu;
   • deptak we wschodniej części placu Orła Białego, stanowiący przekształcony ciąg łączący dawne Rynki Koński i Węglowy -zapewniający obsługę lokali użytkowych w parterach;
   • północny chodnik ul. Grodzkiej stanowiący spójną całość z placem Orła Białego.

   Elementy historyczne

   W ramach prac w nowy sposób zagospodarowany zostanie posąg Flory oraz dwie wazy, które dawniej zdobiły fasadę Pałacu Grumbkowa (Pałacu pod Globusem), a dziś stoją na dziedzińcu Akademii Sztuki. W ten sposób rzeźby połączone zostaną ponownie w jeden układ, a każda osoba odwiedzająca plac będzie mogła je podziwiać razem z elewacją, na której kiedyś były zamontowane. Zabytkowa fontanna pozostanie w obecnym miejscu, a na posadzce oznaczony zostanie przebieg wodociągu drewnianego, który w XVIII wieku dostarczał wodę ze Wzgórz Warszewickich do Zamku.

   Przyszły wykonawca będzie miał 18 miesięcy od dnia przekazania placu budowy na zrealizowanie zadania. Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

    

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!