Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   25°

   Drugi przetarg na willę przy Wojska Polskiego 95

   Natalia Mróz

   Natalia Mróz

   Drugi przetarg na willę przy Wojska Polskiego 95

   Miasto ogłasza drugi przetarg na sprzedaż zabytkowej willi, który odbędzie się 15 marca 2023 o godz. 10.00.

   Cena wywoławcza nieruchomości to 5 milionów złotych. Kwota wadium to 500 tys. zł., termin jego wniesienia upływa dnia 08.03.2023 r.

   Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin nieruchomość znajduje się na terenie jednostki planistycznej o funkcji dominującej: usługi. Na działce znajduje się budynek mieszkalny oraz trzy budynki gospodarcze.

   Nieruchomość podlega ochronie na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Właściciel zabytku wpisanego do rejestru zabytków zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w/w ustawy, w tym m.in., zgodnie z art. 5, do zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie oraz prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku i korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości.

   Nieruchomość zostanie udostępniona zainteresowanym w dniu 21.02.2023 r. w godz. 13.30 – 15.00.

   Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:

   https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131357.asp?kat=og%C5%82oszenia+o+przetargach

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!