Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   21°

   Dojazd do Portu się zmienia

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   Dojazd do Portu się zmienia
   HRYNIEWIECKIEGO_KUJOTA_LOGISTYCZNA (1).jpg
   HRYNIEWIECKIEGO_KUJOTA_LOGISTYCZNA (2).jpg
   HRYNIEWIECKIEGO_KUJOTA_LOGISTYCZNA (3).jpg
   HRYNIEWIECKIEGO_KUJOTA_LOGISTYCZNA (4).jpg
   HRYNIEWIECKIEGO_KUJOTA_LOGISTYCZNA (5).jpg
   HRYNIEWIECKIEGO_KUJOTA_LOGISTYCZNA (6).jpg
   HRYNIEWIECKIEGO_KUJOTA_LOGISTYCZNA (7).jpg
   HRYNIEWIECKIEGO_KUJOTA_LOGISTYCZNA (8).jpg
   HRYNIEWIECKIEGO_KUJOTA_LOGISTYCZNA (9).jpg
   HRYNIEWIECKIEGO_KUJOTA_LOGISTYCZNA (10).jpg
   HRYNIEWIECKIEGO_KUJOTA_LOGISTYCZNA (11).jpg
   HRYNIEWIECKIEGO_KUJOTA_LOGISTYCZNA (12).jpg
   HRYNIEWIECKIEGO_KUJOTA_LOGISTYCZNA (13).jpg
   HRYNIEWIECKIEGO_KUJOTA_LOGISTYCZNA (14).jpg
   HRYNIEWIECKIEGO_KUJOTA_LOGISTYCZNA (15).jpg

   Nie każdy mieszkaniec Szczecina zagląda w te rejony, ale to właśnie w tym miejscu prowadzona jest jedna z największych inwestycji drogowych w ostatnich latach. 

   Przebudowa układu drogowego w Porcie jest już na półmetku. Na ulicach Rybnickiej, Bytomskiej i ulicy Logistycznej ułożone są już warstwy nowej nawierzchni, do wiążącej włącznie. Gotowa jest część chodników. Prowadzone są prace brukarskie, związane z układaniem krawężników i pozostałych fragmentów chodników.

   Największy zakres prac pozostał do zrealizowania w rejonie ulicy Hryniewieckiego i Logistycznej. W tym miejscu oprócz przebudowy ulic, wybudowane zostanie nowe rondo. Aktualnie prowadzone są tu zaawansowane roboty ziemne, z wykopami prowadzącymi nawet do 7 metrów w dół. Rozebrana została także infrastruktura na zamkniętym dla ruchu fragmencie ulicy Hryniewieckiego. Oprócz prac ziemnych, prowadzone są tutaj prace związane budową kanalizacji deszczowej.

   O inwestycji

   Zadanie obejmuje przebudowę ulic Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej. Pracami objęte będą jezdnie, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, pojawi się oświetlenie uliczne, przebudowane zostaną sieci podziemne. Na skrzyżowaniu ulic Hryniewieckiego i Kujota powstanie nowe rondo. Przebudowane zostaną przejazdy kolejowe.

   Generalnym Wykonawcą jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. Koszt prac to ponad 44 mln zł brutto.

   Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

   Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!