Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   18°

   Budowa infrastruktury deszczowej trwa

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   Budowa infrastruktury deszczowej trwa
   2023_10_11_ZBIORNIK_OSTOI_ZAGORSKIEGO (1).JPG
   2023_10_11_ZBIORNIK_OSTOI_ZAGORSKIEGO (2).JPG
   2023_10_11_ZBIORNIK_OSTOI_ZAGORSKIEGO (3).JPG
   2023_10_11_ZBIORNIK_OSTOI_ZAGORSKIEGO (4).JPG
   2023_10_11_ZBIORNIK_OSTOI_ZAGORSKIEGO (5).JPG
   2023_10_11_ZBIORNIK_OSTOI_ZAGORSKIEGO (6).JPG
   2023_10_11_ZBIORNIK_OSTOI_ZAGORSKIEGO (7).JPG
   2023_10_11_ZBIORNIK_OSTOI_ZAGORSKIEGO (8).JPG
   2023_10_11_ZBIORNIK_OSTOI_ZAGORSKIEGO (9).JPG
   2023_10_11_ZBIORNIK_OSTOI_ZAGORSKIEGO (10).JPG
   2023_10_11_ZBIORNIK_OSTOI_ZAGORSKIEGO (11).JPG

   Realizacja tej inwestycji ma pomóc w zakresie gospodarowania wodami opadowymi w północnej części Szczecina. Budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego w rejonie ulicy Ostoi-Zagórskiego trwa.

   Prace budowlane skupiają się aktualnie na budowie sieci kanalizacji deszczowej. Obejmują one montaż kolejnych odcinków rur betonowych o dużym przekroju wraz ze studniami. Część nowych rur została już ułożona i zasypana.

   O inwestycji

   Zadanie obejmuje m.in.: budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową ziemnego zbiornika retencyjnego otwartego z groblą ziemną; kształtowanie koryta wraz z umocnieniem skarp i dna cieku „Struga Sienniczka”; budowę dróg dojazdowych z płyt betonowych; budowę oświetlenia oraz zagospodarowanie zieleni.

   Budowa nowego zbiornika retencyjnego powiązana jest z planowaną przez Miasto budową III etapu Trasy Północnej i modernizacją układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie.

   Wykonawcą jest konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Budowlanych ELJOT Jacek Luterek i Eljot Jacek Luterek Spółka komandytowa. Koszt prac to ponad 15,7 mln zł brutto. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!