Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   12°

   Pieniądze na wymianę pieców

   Natalia Mróz

   Natalia Mróz

   Pieniądze na wymianę pieców

   Prawie 3 mln zł już wkrótce trafią do mieszkańców Szczecina, którzy chcą zamienić stare piece na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Pieniądze na ten cel miasto pozyskało z programu Ciepłe Mieszkanie.

    

   - Likwidacja nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe to jedno z kluczowych działań na rzecz poprawy jakości powietrza– mówi zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera, który odebrał wczoraj (27 maja 2024 roku) umowę na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. – Jako miasto od lat realizujemy programy, które wspierają mieszkańców w tym procesie. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu już wkrótce piece i kotły węglowe znikną z ponad stu kolejnych szczecińskich mieszkań.

    

   Program skierowany jest do osób fizycznych, posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z: prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, z najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy (w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego), jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy oraz dla wspólnoty mieszkaniowej (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmującej od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

   Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

   Poziomy dofinansowania:

   1. Poziom podstawowy (dochód nie wyższy niż 135 000 zł rocznie) – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł na jeden lokal mieszkalny.
   2. Poziom podwyższony (przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym) – do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł na jeden lokal mieszkalny.
   3. Poziom najwyższy (przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego) - do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 000 zł na jeden lokal mieszkalny.
   4. Wspólnoty mieszkaniowe - kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła oraz zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, 375 000 zł (60%).

   Wysokość dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wynosi 2 955 000,00 zł. Szczegółowe warunki naboru wniosków o dofinansowanie oraz termin jego rozpoczęcia podamy wkrótce.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!