Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   22°

   Ostatnie dni konkursu na kierownika schroniska

   Natalia Mróz

   Natalia Mróz

   Ostatnie dni konkursu na kierownika schroniska

   Tylko do 24 lutego mogą zgłaszać się kandydaci na kierownika Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie.

   Do obowiązków i zadań nowego kierownika należeć będzie między innymi:  organizowanie, nadzór i koordynowanie pracy Schroniska, nadzór nad obiektem, przeprowadzanie prac konserwacyjnych i remontów,  sporządzanie i realizacja planów budżetowych, prowadzenie sprawozdawczości, pozyskiwanie dodatkowych funduszy i darowizn na działalność, zwiększanie  zainteresowania społecznego działalnością Schroniska, kreowanie dobrego wizerunku, współpraca z mediami.

   Kluczowym  warunkiem udziału w konkursie jest przedstawienie w formie pisemnej swojej koncepcji funkcjonowania i rozwoju Schroniska z uwzględnieniem m.in. takich aspektów jak: organizacja pracy w schronisku z uwzględnieniem zadań pracowników i nadzoru, organizacja procesu adopcji, prowadzenie działań edukacyjnych i promocji zachowań ludzkich w zakresie postępowania ze zwierzętami,  organizacja wolontariatu, współpracy z wolontariuszami i organizacjami pozarządowymi oraz komunikacja społeczna m.in. z wykorzystaniem środków masowego przekazu i mediów społecznościowych.

   Inne niezbędne wymagania to m.in.: obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia , co najmniej trzyletni staż pracy lub prowadzenie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

   Mile widziane będą także:  znajomość  ustaw i innych dokumentów związanych z kierowaniem tego typu placówką, doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników (min. 2 lata)  i w pracy w administracji publicznej (min. rok) czy prawo jazdy kat. B. Przydatne na tym stanowisku będą także: umiejętności organizacyjno – menadżerskie, profesjonalizm, zdolności interpersonalne umożliwiające budowanie właściwych relacji, umiejętność pracy pod presją czasu i decyzyjność.

   Oferty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z napisem: „nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt”  do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie /Sekretariat/ ul. Ku Słońcu 125A w  terminie do: 24.02.2023 r. do godz. 15.

   Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu oraz wykaz wymaganych dokumentów dostępne są TUTAJ.

   Przypominamy, że zwycięzca konkursu będzie kierował nowym, oddanym do użytku zaledwie kilka tygodni temu, Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Południowej w Szczecinie. Więcej informacji o samym obiekcie TUTAJ.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!