Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   23°

   EcoGenerator: Pierwszy taki test kotłów

   Natalia Mróz

   Natalia Mróz

   EcoGenerator: Pierwszy taki test kotłów
   Chwytak w bunkrze z odpadami.jpg
   EcoGenerator.jpg
   Jeden z dwóch kotłów w EcoGeneratorze.jpg

   W poniedziałek, 31 lipca, rozpoczęło się wygaszanie jednego z kotłów w EcoGeneratorze. W zakładzie rozpoczyna się właśnie coroczny postój remontowy, który potrwa do 9 września. Instalacja na kilka tygodni zatrzyma się, by można było przeprowadzić prace remontowe, przygotowujące ją do kolejnego sezonu grzewczego.

   Postój instalacji nie oznacza, że na terenie EcoGeneratora nic nie będzie się działo. Wręcz przeciwnie. Okres remontowy to czas intensywnych prac, które zaplanowane są w harmonogramie każdego dnia. Codziennie nadzorujący ze strony EcoGeneratora spotykają się z wykonawcami prac zaplanowanych do wykonania na instalacji i śledzą postępy ich realizacji. Dodatkowo w tym czasie własne brygady remontowe zakładu, przeprowadzają przewidziane przez siebie prace postojowe, których nie można było wykonać w czasie pracy spalarni.

   W tym roku stopniowe odstawienie instalacji rozpoczęło się 31 lipca. Teraz przez około dwa dni jeden z dwóch kotłów jakie są w EcoGeneratorze będzie studzony. Potem nastąpi budowa rusztowań i czyszczenie tego kotła, a także remont obmurza. Po jakimś czasie podobnie stanie się z drugim kotłem.

   Pewien zakres prac, z uwagi na zużycie eksploatacyjne instalacji, wykonywany jest każdego roku. Zawsze jednak pojawiają się zadania dodatkowe. W tym roku z uwagi na ukończone pięć lat działania EcoGeneratora mamy obowiązek przeprowadzenia próby ciśnieniowej oraz rewizji wewnętrznej kotłów, co wynika z przepisów dozorowych.

   Konieczny będzie zatem przegląd armatury, naprawa zaworów, by potem za pomocą zewnętrznego urządzenia ciśnieniowego przeprowadzić próbę. Zadanie zostało zlecone firmie, która wykona je przy udziale Transportowego Dozoru Technicznego. Będzie to pierwsza taka próba ciśnieniowa od początku uruchomienia instalacji. Aby sprawdzić część ciśnieniową kotłów, instalacja zostanie poddana próbie na ciśnienie o 25 proc. większe niż ciśnienie robocze.

   - Innym zadaniem, którego nie dokonywaliśmy dotychczas, będzie naprawa dna bunkra odpadów, do którego trafiają i są magazynowane odpady. Powierzchniowe uszkodzenie, które tam wystąpiło będzie wymagało naprawy zbrojenia. Przeprowadzenie tych prac zaplanowano w czasie, kiedy wygaszone będą oba kotły równocześnie. - powiedziała Anna Folkman, rzecznik prasowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. 

   W harmonogramie prac jest również naprawa dna sitowego kondensatora. Zaplanowano piaskowanie, czyszczenie i nałożenie nowej masy. Większy zakres prac przewidywany jest także na Instalacji Oczyszczania Ścieków. W zakresie prac jest przegląd i naprawa wszystkich zaworów zabudowanych na instalacji.

   - Podczas remontu  EcoGeneratora wyłączona jest produkcja energii elektrycznej i cieplnej. Odbiorcy są o tym fakcie powiadomieni i rezerwują sobie energię z innych źródeł. Sam EcoGenerator musi zakupić energię elektryczną potrzebną na czas postoju. Odpady, które z uwagi na czas remontu nie mogą trafić do naszej instalacji, zostaną zagospodarowane przez dostawców do momentu ponownego uruchomienia zakładu. - dodała Anna Folkamn. 

    

   Kotły w EcoGeneratorze

   Nasz zakład posiada dwie linie spalania i tym samym dwa kotły. Sam kocioł to szereg urządzeń. Mamy jego część ciśnieniową składającą się z: podgrzewacza wody – zwanego ekonomizerem, walczaka, rur opadowych, rur ekranowych, kolektorów, przegrzewaczy pary. Jest jeszcze konstrukcja nośna kotła, obmurze, izolacja, włazy, wzierniki, armatura – zawory, zasuwy oraz automatyka i aparatura pomiarowa. Komora paleniskowa jest tylko jednym z tych elementów, ale to w niej znajduje się najważniejsza część - ruszt, na który podaje się odpady do spalenia. Każdy z naszych kotłów ma nominalną moc ok. 29 MW, co odpowiada produkcji pary w ilości 34 ton na godzinę. Wyprodukowana para dzięki skierowaniu jej rurociągami do turbiny i wymienników ciepła, jest wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

    

   EcoGenerator

   Czyli Zakład Unieszkodliwiania Odpadów znajduje się na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie, działa od grudnia 2017 roku. To jedna z najnowocześniejszych spalarni w Europie, wykorzystująca tzw. mokry system oczyszczania spalin. W sposób bezpieczny dla środowiska przetwarza odpady komunalne w energię cieplną i elektryczną, która trafia do tysięcy gospodarstw domowych.

   2022 rok był dla EcoGeneratora pierwszym pełnym rokiem, w którym zakład działał ze zwiększoną do maksimum wydajnością. To oznacza, że do termicznego unieszkodliwienia przyjął w tym czasie prawie 176 tys. ton odpadów, które dotarły dzięki około 14 tys. dostaw.

    

   Dzięki odpadom dostarczonym w 2022 roku EcoGenerator wyprodukował brutto ponad 88,5 tys. MWh energii eklektycznej oraz ponad 737 tys. GJ energii cieplnej. Po odjęciu energii na własne potrzeby zakładu, produkcja energii elektrycznej wyniosła 65,5 tys. MWh oraz 726 tys. GJ energii cieplnej. Wytworzona z odpadów energia elektryczna trafiła do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej a ciepło do Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.

   Odpady z terenu Gminy Miasto Szczecin, a także ich odbiór na podstawie porozumień zawartych między Gminą i innymi gminami, związkami celowymi gmin, to strumień ok. 70 proc. odpadów, które termicznie unieszkodliwia zakład. Pozostałe 30 proc. odpadów to tzw. odpady pozyskane komercyjnie pochodzące od różnych dostawców. Należy podkreślić, że odpady, które trafiają do EcoGeneratora pochodzą tylko i wyłącznie z terytorium Polski.

   Zobacz więcej: 

   EcoGenerator "na maksa" - Wiadomości Szczecin - Wszystkie informacje z miasta zawsze pod ręką.

   EcoGenerator: Każdy rok, to kolejny krok naprzód - Wiadomości Szczecin - Wszystkie informacje z miasta zawsze pod ręką.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!