Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   EcoGenerator: Każdy rok, to kolejny krok naprzód

   Robert Duchowski

   Robert Duchowski

   EcoGenerator: Każdy rok, to kolejny krok naprzód

   Ile energii wyprodukował? Ile odpadów przyjął? Jakie osiągnął zyski a co jeszcze ma do spłacenia. EcoGenerator podsumowuje cztery lata swojej działalności.

   EcoGenerator musiał się rozkręcić zanim zaczął pracować na pełnych obrotach. W pierwszym roku swojej działalności spalarnia przyjęła do unieszkodliwienia  ponad 114 tys. ton odpadów. Trafiły one do zakładu w ramach ponad 7,5 tys. dostaw. Po trudnych pierwszych latach, w 2020 roku Zakład osiągnął nominalną wydajność - 150 tys. ton odpadów rocznie. Przyjął w tym czasie z terenu Gminy Miasto Szczecin ponad 93 tys. ton odpadów. Nowe pozwolenie zintegrowane wydane w październiku 2021 roku umożliwiło zwiększenie wydajności i unieszkodliwianie jeszcze większej ilości odpadów. Po czterech latach EcoGenerator zakończył rok 2021 już z przyjętymi ponad 156 tys. ton odpadów a pojazdy z transportem pojawiały się przy ul. Logistycznej przeszło 13 tys. razy.

    

   Spalarnię utrzymują odpady

   Podstawowym źródłem przychodów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. jest opłata jaką ponoszą dostawcy odpadów. To tzw. „oplata na bramie”, która stanowi nieco ponad połowę ogólnych przychodów Spółki. EcoGenerator zarabia też na sprzedaży ubocznych produktów spalania odpadów tj. energii cieplnej oraz energii elektrycznej, które trafiają do tysięcy gospodarstw domowych. Po odliczeniu energii wykorzystanej na potrzeby spalarni, w 2021 roku zakład sprzedał ponad 677 tys. GJ energii cieplnej oraz prawie 55 tys. MWh. Marginalne przychody stanowią te ze sprzedaży odzyskanego ze spalanych odpadów złomu.  

   W 2022 roku znaczny wzrost cen sprzedawanej energii elektrycznej sprawi najprawdopodobniej, że jej sprzedaż przyniesie dużo większy zysk niż energii cieplnej, odwrotnie było w 2021 roku. Oznacza to, że prawdopodobnie zysk z przyjęcia odpadów do unieszkodliwienia będzie wynosił ok. 53 proc. przychodów, sprzedaż energii elektrycznej ok. 27 proc., sprzedaż energii cieplnej ok. 20 proc.

   Warto zauważyć, że ok. 80 proc. odpadów, za które pobierana jest tzw. „opłata na bramie” stanowią odpady przyjmowane w ramach tzw. umowy powierzenia, gdzie cena za ich przyjęcie pokrywa jedynie koszty eksploatacyjne. To pozwala na zmniejszenie kosztów gospodarki odpadowej na terenie objętym umowami powierzenia i przekłada się na niższe opłaty za odbiór odpadów dla mieszkańców tego terenu.  W przypadku pozostałych 20 proc. przyjmowanych odpadów, cena wynika z indywidualnych negocjacji z dostawcami.

   - Decyzja o budowie spalarni odpadów była dokładnie przemyślana. Właściwie osiągnęliśmy wszystkie założone efekty. Korzyści z nowoczesnej utylizacji śmieci jest sporo – podkreśla Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. - Szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy oprócz wymagań ekologicznych, dużym wyzwaniem są także koszty funkcjonowania miasta. Na końcu przekłada się to przecież na portfele mieszkańców. Bez spalarni odpadów nasze rachunki byłyby znacznie wyższe. Nasz EcoGenerator spala odpady i co ważne, produkuje prąd i ciepło. Zwiększamy tym samym bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców. Z perspektywy czasu widać, że decyzja o budowie była jak najbardziej słuszna.

   Przez cztery lata działalności EcoGenerator wyprodukował ponad 2,1 mln GJ ciepła. Tylko w 2021 roku było to ponad 687 tys. GJ. Wyprodukowana od 2018 do 2021 roku energia elektryczna natomiast sięga ponad 311 tys. MWh. Sam 2021 rok zakład zamknął z wynikiem ponad 76 tys. 700 MWh

   Zobowiązania spłacane w terminie

   Podstawowym źródłem zobowiązań Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, poza bieżącymi kosztami, są płatności związane z obsługą wyemitowanych przez Spółkę obligacji, które były źródłem finansowania budowy spalarni.

   - Średniorocznie płatności rat kapitałowych wynoszą 28 mln zł, a płatności części odsetkowej 9-10 mln zł z tendencją zniżkową rok do roku – mówi Daniel Śliwiński, dyrektor finansowy w ZUO. -  Wszystkie zobowiązania wynikające z umów są regulowane terminowo. 

   Największe koszty jakie musi ponieść Zakład generują odpisy amortyzacyjne, następnie wynagrodzenia z narzutami, potem koszt rocznego przeglądu serwisowego,  koszty unieszkodliwiania odpadów poprocesowych – w tym żużle i popioły oraz koszty reagentów chemicznych.

    

   Więcej informacji na temat EcoGeneratora oraz zdjęcia znajdują się na www.ecogenerator.eu, na profilu na Facebooku i Instagramie.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!