Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   13°

   Ankieta: Kto chce się pozbyć kopciucha?

   Robert Duchowski

   Robert Duchowski

   W związku z planami pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotacji na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”, Miasto chce oszacować zainteresowanie mieszkańców dofinansowaniem do wymiany pieca. 

   Stąd prośba  do mieszkańców Szczecina, będących właścicielami lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, które ogrzewane są za pomocą nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe, o wypełnienie ankiety. Jest ona  anonimowa i ma charakter sondażowy, a jej celem jest określenie skali zapotrzebowania na wymianę źródeł ciepła wśród szczecinian. Program realizowany będzie w momencie pozyskania środków finansowych dla Gminy Miasto Szczecin.

   Do kogo skierowany jest Program „Ciepłe Mieszkanie”?

   Program „Ciepłe Mieszkanie” przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego (np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu), znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, które ogrzewają lokale mieszkalne za pomocą nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe.

   Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

   1. podstawowym: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł. Wysokość dofinansowania w takim przypadku wynosi do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.

   2. podwyższonym: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:
   - 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym

   - 2342 w gospodarstwie jednoosobowy

   Wysokość dofinansowania w takim przypadku wynosi do o 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.

   3. najwyższym: w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

   - 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
   - 1260 w gospodarstwie jednoosobowym
   -  ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego
   Intensywność dofinansowania w takim przypadku wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

   Dofinansowanie nie może być udzielone, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego istnieją techniczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej. 

   W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej gdzie powierzchnia całkowita przekracza 30% lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

   Program nie dotyczy najemców lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych lub wspólnot mieszkaniowych.

    

   Co obejmuje dofinansowanie?

   Dofinansowanie obejmuje wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe w lokalach mieszkalnych, które mogą zostać zastąpione przez:

   - kotły gazowe kondensacyjne,

   - kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,

   - ogrzewanie elektryczne,

   - pompy ciepła powietrze / woda, pompy ciepła powietrze / powietrze,

   - podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

    

   Wsparcie ma również dotyczyć (wyłącznie z wymianą źródła ciepła):

   wykonania instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.),

   - wymiany okien i drzwi,

   - wykonania wentylacji mechanicznej,

   - sporządzenia dokumentacji projektowej.

   Wszystkich zainteresowanych udziałem w programie „Ciepłe mieszkanie” prosimy o wypełnienie  ankiety dostępnej na stronie: zielonemiasto.szczecin.eu   (zakładka Ekoakcje)  oraz https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131372.asp, a także w punkcie informacyjnym w Biurze Obsługi Interesantów UM.


   Wypełnioną ankietę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klimat@um.szczecin.pl lub umieścić w urnie znajdującej się w holu – przed salą obsługi interesantów (nr 62, skrzydło prawe) Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1. Ankiety można również przesłać pocztą na adres: Wydział Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Szczecin, plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

    

   Termin składania ankiet upływa dnia 10.11.2022 r.

   Po badaniach ankietowych poinformujemy o dalszych krokach.

   UWAGA! Ankieta nie stanowi wniosku o udzielenie dotacji.

    

   Szczegóły dotyczące zasad programu dostępne są na stronach internetowych:

   https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

   https://wfos.szczecin.pl/cieple-mieszkanie/o-programie/

   Załączniki

   • wstępna deklaracja.docx

    application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

    Pobierz

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!