Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   Szpargałek unterstützt Flüchtlinge aus der Ukraine

   Marta Kufel

   Marta Kufel

   Szpargałek unterstützt Flüchtlinge aus der Ukraine

   To jedna z największych inwestycji drogowych w Szczecinie. Prace przy przebudowie układu drogowego wokół szczecińskiego portu posuwają się do przodu.

   Wzdłuż ul. Kujota kontynuowane są roboty wodno-kanalizacyjne, trwa instalowanie sieci oświetleniowej. Na części przebudowywanej ulicy ułożone są już krawężniki i chodniki. Wybudowany jest również fragment nowej jezdni. Przy skrzyżowaniu z ulicą Hryniewieckiego przebudowane zostały przejazdy kolejowe.

   Na ulicy Bytomskiej oraz Logistycznej i Hryniewieckiego prace skupiają się aktualnie na przebudowie sieci podziemnych. Do przebudowy są m.in. instalacje sanitarne i wodociągowe.

   O inwestycji

   Zadanie obejmuje przebudowę ulic Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej. Pracami objęte będą jezdnie, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, pojawi się oświetlenie uliczne, przebudowane zostaną sieci podziemne. Na skrzyżowaniu ulic Hryniewieckiego i Kujota powstanie nowe rondo. Przebudowane zostaną przejazdy kolejowe.

   Generalnym Wykonawcą jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.,

   Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

   Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!