Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   10°

   Anmeldung in die ersten Klassen der Grundschulen und in die öffentlichen Kindergärten für das Schuljahr 2023/2024

   Marta Kufel

   Marta Kufel

   Anmeldung in die ersten Klassen der Grundschulen und in die öffentlichen Kindergärten für das Schuljahr 2023/2024

   Konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Budowlanych ELJOT Jacek Luterek i Eljot Jacek Luterek Spółka komandytowa, zostało wybrane w przetargu na budowę kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego na Warszewie w sąsiedztwie ulicy Wkrzańskiej i Ostoi-Zagórskiego.

   Zadanie obejmuje m.in.: budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową ziemnego zbiornika retencyjnego otwartego z groblą ziemną; kształtowanie koryta wraz z umocnieniem skarp i dna cieku „Struga Sienniczka”; budowę dróg dojazdowych z płyt betonowych; budowę oświetlenia oraz zagospodarowanie zieleni.

   Inwestycja powinna być zrealizowana w terminie 11 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zgodnie ze złożoną ofertą koszt prac ma wynieść 15 765 351,29 zł brutto.

   Ważna inwestycja dla nowego układu drogowego

   Budowa nowego zbiornika retencyjnego powiązana jest z planowaną przez Miasto budową III etapu Trasy Północnej i modernizacją układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie. To drugie zadanie dotyczy przebudowy i budowy aż 8 odcinków ulic o długości blisko 4,9 kilometrów:

   1. Kredowej – od skrzyżowania z ulicą Wakacyjną;
   2. Ostoi-Zagórskiego wraz z Rondem Kredowa;
   3. Urlopowej;
   4. Nowej;
   5. Andersena od skrzyżowania ul. Miodowej (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Północną (bez skrzyżowania);
   6. Północnej od skrzyżowania z ul. Andersena (wraz ze skrzyżowaniem) do linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065;
   7. Północnej od linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065 do ul. Chłodnej (wraz ze skrzyżowaniem);
   8. Wapiennej od skrzyżowania z ulicą Północną do ul. Szczecińskiej (bez skrzyżowania).

   Harmonogram przebudowy poszczególnych ulic uzależniony będzie od rozwiązań technicznych i technologicznych. Pod uwagę brane będą również kwestie związane z tymczasową organizacją ruchu i koniecznością ograniczenia utrudnień i dojazdów do posesji.

   Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!