Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   Тут ви можете допомогти біженцям з України

   Marta Kufel

   Marta Kufel

   Тут ви можете допомогти біженцям з України

   Tylko do 1 marca można składać wnioski o przyznanie Stypendium Twórczego. Autorzy najciekawszych projektów mają szansę zdobyć nawet 17 000 zł.

   Stypendia zostaną przyznane w dziedzinach: literatura, muzyka, film, taniec, teatr, sztuki wizualne oraz upowszechnianie kultury (animacja i edukacja kulturalna).

   Wnioski mogą składać osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury (animacja i edukacja kulturalna)

   Wnioski o przyznanie stypendium twórczego, według wzoru zgodnego z procedurą WK-X, należy  przesłać pocztą elektroniczną wraz z załącznikami na adres  mailowy: wk@um.szczecin.pl. Dodatkowo wniosek należy obligatoryjnie wysłać również w wersji papierowej (bez załączników)  na adres Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin za pośrednictwem poczty  lub złożyć w kancelarii Biura Obsługi Interesantów (sala 62) w magistracie.

   Nieprzekraczalny termin wpływu zgłoszeń do Urzędu Miasta Szczecin upływa z dniem 1 marca 2022 r. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku w wersji papierowej złożonego osobiście w kancelarii lub data stempla pocztowego (w przypadku wniosków nadesłanych pocztą).

   Do wniosku  w wersji elektronicznej należy obligatoryjnie  dołączyć załączniki   w postaci skanów, zdjęć lub pliku PDF:

   - życiorys artystyczny;

   - portfolio lub dokumentację twórczości

   - rekomendacje projektu od osób mających dokonania w dziedzinie, której dotyczy wniosek o stypendium lub od związku twórczego lub podmiotu, którego statutowy zakres działalności obejmuje zadania w dziedzinie kultury i sztuki lub od dyrektora instytucji kultury.

   Dodatkowe informacje:

   - Osoba ubiegająca się o stypendium musi prowadzić działalność twórczą na terenie Szczecina.

   - Z możliwości ubiegania się o stypendium wyłączeni są uczniowie i studenci szkół kształcenia artystycznego wszystkich szczebli.

   - Realizacja projektu musi zostać zakończona do 31 grudnia 2022 r.

   - Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Szczecin kandydatom rekomendowanym przez powołaną do tego celu komisję stypendialną.

   - Lista stypendystów zostanie podana do publicznej wiadomości.

   - Warunkiem wypłaty stypendium jest podpisanie umowy stypendialnej. Stypendium będzie wypłacane jednorazowo. Przewidywana kwota indywidualnego Stypendium Twórczego w roku 2022 wynosić będzie nie mniej niż 3 000,00 zł brutto i nie więcej niż 17 000,00 zł  brutto.

   - Stypendysta zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia artystycznego.

   Szczegółowe informacje: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11376.asp

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!