Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   15°

   Сцена на Лаштовні звучатиме на повну!

   Marta Kufel

   Marta Kufel

   Сцена на Лаштовні звучатиме на повну!

   Rozpoczęły się prace związane z budową miejskiej części przystanku Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej Stołczyn (Glinki).

   Po zrealizowaniu robót przygotowawczych, w ramach których m.in. zabezpieczono drzewa, rozpoczęły się prace rozbiórkowe. W ramach prac drogowych sfrezowana została nawierzchni jezdni.

   O inwestycji

   Przedmiot zamówienia obejmuje „wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Stołczyn (Glinki), rozbudowę ulicy Kolejowej i przebudowę ulicy Nad Odrą wraz z drogami dojazdowymi i infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, w formule zaprojektuj i wybuduj. W zakres prac projektowych wchodzi weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej wszystkich branż wraz z uzupełnieniem ww. dokumentacji o brakujące decyzje, dokumenty, opinie i uzgodnienia. Prace budowlane obejmują:

   1. rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych,
   2. budowę układu drogowego wraz ze zjazdami i miejscami postojowymi,
   3. budowę chodnika, budowę sieci oświetlenia ulicznego,
   4. przebudowę kolidujących sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych,
   5. budowę kanalizacji deszczowej,
   6. przebudowę sieci gazowej oraz zabezpieczenie istniejącej sieci gazowej,
   7. budowę zasilania przepompowni wód opadowych,
   8. szafy teletechnicznej monitoringu oraz urządzeń małej architektury,
   9. budowę monitoringu wizyjnego, kanalizacji kablowej oraz powiązań komunikacyjnych z tablicami SIP,
   10. budowę schodów terenowych i pochylni,
   11. budowę elementów małej architektury (takich jak: wiaty przystankowe, kosze na odpadki, stojaki rowerowe, tablice SIP, pylon informacyjny, podpieraczki, ławki),
   12. zagospodarowanie zieleni.

   Koszt prac wynosi 7 812 000 mln zł brutto. Roboty realizuje firma Elbud Szczecin Sp. z o.o.

   Koordynacją i nadzorem inwestorskim nad realizacją miejskiej części Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, zajmuje się pełniąca funkcję inwestora zastępczego spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

   Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

   Zobacz więcej:

   SKM Skolwin – wieści z budowy #1 - Wiadomości Szczecin - Wszystkie informacje z miasta zawsze pod ręką.

   SKM Golęcino – wieści z budowy #1 - Wiadomości Szczecin - Wszystkie informacje z miasta zawsze pod ręką.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!