Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   19°

   SKM Skolwin – wieści z budowy #1

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   SKM Skolwin – wieści z budowy #1
   SKM_SKOLWIN (1).jpg
   SKM_SKOLWIN (2).jpg
   SKM_SKOLWIN (3).jpg
   SKM_SKOLWIN (4).jpg
   SKM_SKOLWIN (5).jpg

   Rozpoczęła się budowa otoczenia przystanku Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej Skolwin.

   Prace, w ramach których powstanie miejski parking, infrastruktura dla pieszych oraz przystanek autobusowy prowadzone są w rejonie ulicy Stołczyńskiej. Aktualnie wykonywane są prace porządkowe po rozbiórkach. Wykonawca wkrótce rozpocznie prace ziemne.

   O inwestycji

   Przedmiot zamówienia obejmuje „wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Skolwin, rozbudowę ulicy Stołczyńskiej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, w formule zaprojektuj i wybuduj.  W zakres prac projektowych wchodzi weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej wszystkich branż wraz z uzupełnieniem ww. dokumentacji o brakujące decyzje, dokumenty, opinie i uzgodnienia. Prace budowlane obejmują:

   1. rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych,
   2. przebudowę i budowę chodników w ul. Stołczyńskiej,
   3. budowę jezdni manewrowej wraz z miejscami postojowymi,
   4. budowę zjazdu z ul. Stołczyńskiej,
   5. przebudowę i budowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia nn-0,4kV,
   6. przebudowę sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz z budową przyłączy, przebudowę sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV,
   7. przebudowę sieci napowietrznej elektroenergetycznej nn-0,4kV wraz z budowa przyłącza,
   8. budowę kanalizacji kablowej elektroenergetycznej nn,
   9. zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych rurami osłonowymi,
   10. zabezpieczenie sieci gazowej rurą osłonową,
   11. budowę kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury rurami osłonowymi,
   12. budowę elementów małej architektury (takich jak: stojaki rowerowe, kosze na odpadki, podpieraczki, pylon informacyjny, tablice SIP, wiaty przystankowe, budowa ogrodzenia wys. 1,80 m),
   13. zagospodarowanie zieleni.

   Koszt prac wynosi 4 268 426,40 zł brutto. Roboty realizuje firma ELBUD Szczecin Sp. z o.o.

   Koordynacją i nadzorem inwestorskim nad realizacją miejskiej części Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, zajmuje się pełniąca funkcję inwestora zastępczego spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

   Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!