Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   11°

   Пляж у Домбʼє: заборону на купання скасовано

   Marta Kufel

   Marta Kufel

   Пляж у Домбʼє: заборону на купання скасовано

   Trwa budowa miejskiego parkingu w rejonie przystanku Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej Trzebusz.

   Zabezpieczone zostały drzewa oraz wykonano prace rozbiórkowe. W ramach prac ziemnych wykonane zostały wykopy oraz nasypy. Przebudowany został odcinek sieci gazowej oraz wykonano przecisk pod torami kolejowymi dla kanalizacji deszczowej. Prowadzone są aktualnie prace elektryczne i teletechniczne. Wykonany został ponadto fragment krawężnika.

   O inwestycji

   Przedmiot zamówienia obejmuje „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Trzebusz, budowę parkingu przy ulicy Goleniowskiej w Szczecinie wraz z drogami dojazdowymi i infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, w formule zaprojektuj i wybuduj. W zakres prac projektowych wchodzi weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej wszystkich branż wraz z uzupełnieniem ww. dokumentacji o brakujące decyzje, dokumenty, opinie i uzgodnienia. Prace budowlane obejmą w szczególności:

   1. rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych,
   2. budowę jezdni drogi wewnętrznej,
   3. budowę jezdni manewrowych oraz zatoki autobusowej,
   4. budowę miejsc postojowych,
   5. budowę chodników,
   6. budowę skarpy i barierek ochronnych,
   7. budowę sieci kanalizacji deszczowej Ø200 PVC – Ø300 PVC,
   8. budowę sieci kablowej elektroenergetycznej oświetleniowej nn – 0,4 kV,
   9. przebudowę sieci gazowej niskiego ciśnienia,
   10. przebudowę sieci elektroenergetycznej kablowej nn – 0,4 kV,
   11. budowę kanalizacji telekomunikacyjnej,
   12. budowę elementów małej architektury (takich jak: kosze na odpadki, stojaki rowerowe, wiat przystankowych, podpieraczek, pylonu informacyjnego),
   13. zagospodarowanie zieleni.

   Koszt prac wynosi 7 667 288,09 zł brutto. Roboty realizuje firma MUSING BUD Sp. z o.o. Sp. Jawna.

   Koordynacją i nadzorem inwestorskim nad realizacją miejskiej części Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, zajmuje się pełniąca funkcję inwestora zastępczego spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

   Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!