Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   16°

   Духові оркестри змагатимуться за Кубок мера Щеціна

   Marta Kufel

   Marta Kufel

   Духові оркестри змагатимуться за Кубок мера Щеціна

   W ubiegły weekend miejskie służby miały ręce pełne roboty. Ulewny deszcz spowodował, że w kilku miejscach doszło do zalania dróg i posesji. Wszystkie te osoby, które szczególnie dotkliwie odczuły to, że pada deszcz proszone są o wypełnienie specjalnej ankiety, która pomoże w przyszłości przeciwdziałać takim zdarzeniom. Przedłużamy aktywność ankiety o kolejny tydzień.

   Ulewne, letnie deszcze spędzają sen z powiek nie tylko mieszkańców terenów naszego miasta, które są narażone na podtopienia, ale także służb. Pracownicy ZWiK czyszczą wpusty i na bieżąco monitorują sytuację w Szczecinie jeszcze zanim zacznie padać. O bieżących działaniach ZWiK informowaliśmy już kilkukrotnie.

   - Współpracujemy ze ZDiTM w zakresie czyszczenia jezdni, a sami podejmujemy działania przed opadami, żeby nasze urządzenia były sprawne. W trakcie deszczu interweniujemy w miejscu, gdzie ciśnienie wyrzuca włazy w studzience lub zabezpieczamy uszkodzone urządzenia. Czasami wystarczy odgarnięcie spływających na wpust zanieczyszczeń. Nasi pracownicy cały weekend działali na poszczególnych rejonach. - powiedziała Hanna Pieczyńska, rzecznik Prasowy ZWiK. 

   - Po ulewach koniczne może być czyszczenie drogi przez ZDiTM z zalegającego po opadach piachu, a także nasze przeglądy miejsc, gdzie były zgłoszenia. Tam dokonujemy czynności eksploatacyjnych -  czyścimy ponownie wpusty lub kanały ze spływających zanieczyszczeń, jeśli jest taka konieczność. Pamiętajmy, że bardzo intensywny opad, z takim mieliśmy do czynienia w sobotę, powoduje, że sieć chwilowo nie jest w stanie odebrać takich ilości wód i dochodzi do spiętrzeń. Przez to powstają kałuże i zdarza się wybijanie włazów. Sytuacja normuje się w momencie spadku ciśnienia w kanalizacji. Powodów taki sytuacji może być znacznie więcej – to właśnie będzie tematem analiz firmy retencja.pl. - dodała Pieczyńska. 

   Trwają prace związane z przygotowaniem kompleksowego dokumentu - koncepcji techniczno – kosztowej zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Szczecinie. Deszczu nie powstrzymamy, ale skutki ulew możemy złagodzić. Chodzi o to, aby dokładnie zbadać gdzie powstaje problem, jaka jest tego przyczyna i jakie rozwiązania zastosować, aby w sposób optymalny i nowoczesny zagospodarować wodę. Przez kolejnych kilka dni mieszkańcy mogą nam pomóc, wypełniając specjalną ankietę. Do tej pory wypełniło ją blisko 150 osób wskazując poszczególne miejsca i lokalne problemy. Dokładną analizę zrobi wykonawca, ale już teraz widać, że zgłoszenia częściowo dotyczą większych wyzwań miejskich, ale także błędów lokalnych instalacji odwodnieniowych budynków.

   - Firma, z którą podpisaliśmy umowę, wykona szereg badań, analiz i obserwacji. Przygotowała także ankietę dla mieszkańców, którzy doświadczyli zalań lub podtopień związanych z deszczami nawalnymi. Prosimy zatem o wypełnienie jej przez osoby, u których w czasie dużego deszczu na posesji, w jej pobliżu lub innym miejscu zebrała się woda, wlała się do domu lub utworzyła zastoisko utrudniające lub uniemożliwiające przejście lub przejechanie. - zaznaczyła Pieczyńska. 

   Zebrane w ten sposób informacje przyczynią się do poszerzenia wiedzy o problemach z odwodnieniem w Szczecinie i zostaną uwzględnione w przygotowywanym opracowaniu pn. "Opracowanie koncepcji techniczno-kosztowej zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Szczecinie". Wyniki ankiety zostaną przekazane również odpowiednim urzędom, ale nie stanowią zgłoszenia ewentualnej awarii.

   Ankieta jest przygotowana do zgłoszenia incydentów występujących w danej lokalizacji.  Zgłaszane powinny być aktualne problemy odwodnieniowe, nie starsze niż 5 lat. Ankieta będzie aktywna do 7.08.2023.

   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCSZmufJ0Stn02xCvpgjDbCruU0hpXLqe32ffNTqbcxAG32g/viewform?usp=pp_url

   Po to wszystko?

   Zrównoważone odwodnienie miasta to dziś niemałe wyzwanie, prawdziwa inżynieria środowiska. Łączy zapobieganie podtopieniom i zalaniom oraz zapobieganie suszy. Ma wpływ m.in. na utrzymanie zieleni przez zwiększenie dostępności wody dla roślin, a przez to na lokalny mikroklimat i zwiększanie bioróżnorodności. W naszym mieście czasami nie da się odprowadzić deszczówki inaczej niż rurami pod ziemią, a i to w trakcie nawalnego deszczu bywa niewystarczające. Wtedy warto rozsądnie wodę zagospodarować. Wykonawca w ramach zadania będzie m.in. wyszukiwać takie obszary, na których będą mogły powstać obiekty błękitno-zielonej infrastruktury, czyli muldy, niecki, suche i mokre otwarte zbiorniki retencyjne. To tzw. retencja rozproszona, najskuteczniejsza i najkorzystniejsza (ekonomicznie, ekologicznie) forma zagospodarowania deszczówki. Infrastruktura zielono-niebieska stanowi zestaw rozwiązań opartych na naśladowaniu mechanizmów zachodzących w przyrodzie. Pod tym hasłem kryją się odpowiednio zaprojektowane parki, ogrody deszczowe, naturalne zbiorniki retencyjne, detencyjne, stawy, zrewitalizowane cieki wodne, rowy itp. Często do tej infrastruktury wlicza się także rozwiązania przydomowe, jak beczki pod rynnami, studnie chłonne czy ogrody deszczowe.

   Co będą mieli z tego mieszkańcy?

    

   Większe bezpieczeństwo przed zalaniem

   - Mniejsze zagrożenie skutkami suszy

   - Jeszcze bardziej zielone miasto ze wszystkimi tego dobrodziejstwami

   - Wsparcie, gdy będą chcieli zagospodarować mądrze deszczówkę i na swoim terenie

   Koncepcja uwzględni także wpływ zmian klimatu oraz rozwój urbanizacyjny, w oparciu o dokumenty planistyczne miasta. Zostaną uporządkowane i zestawione informacje o sieci, rowach, retencji, zagospodarowaniu i uszczelnieniu terenu, przeprowadzona zostanie priorytetyzacja obszarów, dla których w następnym etapie powinny być tworzone koncepcje konkretnych rozwiązań projektowych, opartych o modelowanie hydrodynamiczne systemu kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej. Przygotowany zostanie lokalny model opadów, na podstawie atlasu deszczów PANDa.

   Ważna jest także zmiana myślenia o wodach opadowych, jako nie tyle zagrożeniu, co raczej cennym zasobie. Wiele z poruszanych zagadnień wymaga rozwiązań na poziomie planowania przestrzennego. Kluczowa jest w tym zakresie koordynacja określania warunków na przyłączenie do sieci z ograniczeniami planistycznymi, tak by nie doszło do ograniczenia rozwoju miasta na skutek wyczerpania się możliwości przyjęcia i zagospodarowania wód opadowych w odbiornikach.

   Cel nadrzędny to szeroka diagnoza stanu obecnego systemu odwodnienia i opracowanie programu działań, który powinien być wdrażany w Szczecinie w odniesieniu do systemu odwodnieniowego. Dokument umożliwi wskazanie zlewni do modelowania hydrodynamicznego na potrzeby wykonania koncepcji technicznych i potencjalnego aplikowania o środki z UE. Określone będą priorytety działań na poziomie strategicznym z oszacowaniem ich kosztów. Jest to wstęp do działań, które docelowo mają poprawić sytuację miasta w trakcie nawalnych deszczy. Umowa została podpisana z firmą Retencjapl Sp. Z o.o. na kwotę 476 010,00 zł.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!