Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   23°

   Za nami XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta

   platka platka

   platka platka

   Za nami XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta

   Za nami XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin. Radni przyjęli uchwały dotyczące m.in.  Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2023 a także regulaminu SPP.

   Współpraca z NGOsami

   Radni pozytywnie przyjęli „Program współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”. Program powstał w oparciu o wiedzę i praktykę liderów szczecińskich organizacji pozarządowych, jak i pracowników Urzędu Miasta Szczecin. Tak przygotowany dokument ułatwi wydobycie i wykorzystanie potencjału sektora pozarządowego w celu dalszego rozwoju naszego Miasta.

   Opłaty za śmieci

   Radni przyjęli także uchwałę określającą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2023.  Ma ona wynosić  10,30 zł za 1m3 zużytej wody w zabudowie wielorodzinnej  i 115 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej.  Aktualne stawki wg szacunków przygotowywanych w związku z pracami nad budżetem Miasta na rok 2023 nie zapewnią pokrycia kosztów systemu gospodarowania odpadami, które z roku na rok rosną, głównie ze względu na sytuację gospodarczą i inne czynniki zewnętrzne. Przyjęte stawki pozwolą pokryć wydatki szacowane na ponad 150 mln zł.  

   Ułatwienia w SPP

   Przyjęto również uchwały korygujące regulaminy Strefy Płatnego Parkowania, Płatnych Parkingów Niestrzeżonych i Strefy Zamieszkania Stare Miasto.  Celem zmian jest wprowadzenie ułatwień dla kierowców korzystających z miejskich płatnych parkingów w Szczecnie. Jedną ze zmian jest wykreślenie z regulaminu SPP zapisu o braku możliwości pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w przypadku, jeśli kierowca wniesie opłatę za postój, ale zrobi niewielki błąd podczas wpisywania numeru rejestracyjnego w parkomacie (np. wpisze zero zamiast O).

    

   Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych uchwał oraz szczegółowe wyniki głosowań dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!