Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   Wiadomości Szczecin | Newsy z miasta 11.03.2022

   Robert Duchowski

   Robert Duchowski

   Zmienia się układ drogowy w rejonie ulicy Energetyków. Trwa budowa parkingu, nowego ronda oraz okolicznych ulic.

   Wzdłuż ulicy Bytomskiej i Władysława IV układane są warstwy bitumiczne nowej jezdni. Realizowane są również prace brukarskie. Widoczne są pierwsze fragmenty nowego ronda.

   Wzdłuż pobocza ulicy Energetyków prowadzone są roboty ziemne oraz wodno-kanalizacyjne. Trwa również budowa nowych parkingów pod trasą zamkową oraz przy Urzędzie Celnym.

   O inwestycji

   Prace budowlane obejmują przebudowę ulic: Energetyków, Władysława IV, Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego. W zakres prac wchodzi:

   1. budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym;
   2. budowa ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych;
   3. przebudowa torowiska tramwajowego wraz z niezbędną infrastrukturą;
   4. przebudowa kolizyjnych sieci podziemnych i nadziemnych (m.in. sieci elektroenergetyczne, elektryczne, sanitarne, cieplne, gazowe, wodociągowe, teletechniczne);
   5. przebudowa i budowa zjazdów publicznych i indywidualnych;
   6. budowa parkingu;
   7. zapewnienie systemu odwodnienia poprzez przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi;
   8. wymiana konstrukcji i zmiana geometrii jezdni;
   9. budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego;
   10. przebudowa sieci.

   Wykonawcą inwestycji jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

   Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!