Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   10°

   Weź udział w konsultacjach społecznych SRP SOM

   Robert Duchowski

   Robert Duchowski

   Weź udział w konsultacjach społecznych SRP SOM

   Od dnia 19 września 2023 r. trwają konsultacje społeczne dla mieszkańców SOM dotyczące projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2030”. Celem konsultacji jest poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie treści Strategii.

   Ten strategiczny dokument wskazuje na długoterminową wizję i konkretne cele w zakresie rozwoju w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

   Pierwszoplanowymi adresatami Strategii są mieszkańcy szczecińskiego obszaru metropolitalnego . Stąd tak ważny jest ich głos i udział w konsultacjach społecznych, które są istotnym elementem procesu tworzenia strategii.

   WSZELKIE INFORMACJE (w tym treść dokumentu oraz załączniki) ZNAJDUJĄ SIĘ POD poniżej wskazanym linkiem: http://som.szczecin.pl/strategia/


   Szczegółowe informacje o konsultacjach:

   1. Konsultacje prowadzone są w terminie od 19 września do 24 października 2023 r.
   2. Uwagi, opinie i propozycje ewentualnych sugestii zmian do projektu Strategii można składać we wskazanym terminie za pomocą:

   a) wypełnionego formularza zgodnego ze wzorem
   Formularz zgłoszeniowy [.docx], w następujący sposób:

   • złożenie w siedzibie Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin, poprzez zgłoszenie uwag ustnie do protokołu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu +48 91 421 71 60 ,

   • przesłanie pocztą na adres Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin: (decyduje data wpływu),

   • przekazanie za pomocą poczty elektronicznej na adres: strategia@som.szczecin.pl,

   • poprzez system ePUAP, na adres skrytki Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego: : /SSOM/SkrytkaESP,

   b) spotkania publicznego (stacjonarnego)

   otwarte spotkanie konsultacyjne zaplanowane na: 5 października 2023 r. o godzinie 15:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Pl. Kilińskiego 3 w Szczecinie, pok. 254 (II piętro) Ze spotkania sporządzony będzie protokół, z zebraniem kluczowych wniosków.

   Aby wziąć udział w spotkaniu konsultacyjnym, wystarczy do 4 października 2023 r. do godziny 14:00 wypełnić 
    formularz zgłoszeniowy (Ilość miejsc ograniczona)

   c) wysłuchania publiczne projektu

   spotkanie w formie on–line w dniu 10 października 2023 r. o godz. 10.00, link do spotkania udostępniony zostanie na stronie internetowej www.som.szczecin.pl
   Aby wziąć udział w wysłuchaniu publicznym należy do 8 października 2023 r. do godziny 14:00 wypełnić
   formularz zgłoszeniowy [.docx].(Ilość miejsc ograniczona)

   d) Wysłuchanie odwrócone projektu strategii

   spotkanie w formie on–line w dniu 17 października 2023 r. o godz. 10.00 odbędzie się wysłuchanie odwrócone, podczas którego przedstawiciele SSOM odniosą się do wypowiedzi przedstawionych podczas wysłuchania publicznego z dnia 10 października 2023 r. Link do wysłuchania udostępniony zostanie na stronie internetowej www.som.szczecin.pl.

   3. Dokumentacja sprawy dostępna jest w siedzibie Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Pl. Kilińskiego 3, Szczecin.

   4. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów.

   5. Uwagi zgłoszone po dniu 24 października 2023 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

   6. Z przebiegu i wyników konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, w terminie do 30 dni od daty zakończenia konsultacji i podane zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.som.szczecin.pl

   7. Szczegółowych informacji w sprawie konsultacji udziela Biuro Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, pod numerem telefonu: +48 91 421 71 60 i za pomocą adresu poczty elektronicznej
   strategia@som.szczecin.pl

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!