Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   14°

   Weryfikacja kierowców wykonujących przewozy osób

   Natalia Mróz

   Natalia Mróz

   Weryfikacja kierowców wykonujących przewozy osób

   Do 31 marca br. przedsiębiorcy posiadający licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego muszą złożyć dokumenty, aby dostosować swoje pozwolenia do wymogów aktualnych przepisów. Na razie zrobiło to zaledwie niespełna 20% z nich.

   Przedsiębiorcy posiadający licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: taksówką, samochodem osobowym lub pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu 7-9 osób (łącznie z kierowcą) są zobowiązani do przedłożenia w Urzędzie Miasta Szczecin, dokumentów kierowców potwierdzających spełnienie poniższych wymagań:

   - aktualne zaświadczenie o niekaralności - w oryginale,

   - kopia prawa jazdy (prawo jazdy wydane w języku innym niż polski powinno zostać złożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski),

   - kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

   - kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

   - Wymóg dotyczy zarówno przedsiębiorców osobiście wykonujących przewóz, jak i zatrudnionych przez nich kierowców, a także osób niezatrudnionych przez przedsiębiorców, lecz wykonujących osobiście przewóz na ich rzecz - informuje Dariusz Sadowski z Centrum Informacji Miasta

   Aby poddać się weryfikacji wystarczy pobrać i wypełnić wniosek BOI-77A (dostępny na stronie internetowej lub w siedzibie Urzędu Miasta).

   W przypadku niezłożenia przez przedsiębiorców dokumentów lub niespełnienia warunków wskazanych powyżej, licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r. będą nieważne.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!