Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   11°

   Uwaga, ważne zmiany dla kierowców

   Robert Duchowski

   Robert Duchowski

   Uwaga, ważne zmiany dla kierowców

   Wraz z początkiem 2024 roku zmieniają się przepisy w zakresie rejestracji pojazdów. Dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu, zastąpiono obowiązkiem jego zarejestrowania.

   Nowe zasady

   Właściciel pojazdu będzie zobowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

   1.    nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   2.    dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
   3.    sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

   • W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin 30 dni, biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.
     
   • W przypadku nabycia pojazdu, przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć w terminie 90 dni.


   Niedopełnienie obowiązku będzie kosztowne

   Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu, w wymaganym ustawowo terminie:

   1.    ale NIEPRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi 1 000 zł.
   2.    ale PRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 1 000 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi 2 000zł.

   Ponadto, nadal na właścicielu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spoczywa obowiązek zawiadomienia starosty, w terminie 30 dni, o zbyciu pojazdu oraz zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

   - Niezawiadomienie starosty o zbyciu pojazdu, w wymaganym terminie (bez względu na liczbę dni przekroczenia), podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł - informuje Dariusz Sadowski z Centrum Informacji Miasta. - Zgodnie z ww. przepisami, od 1 stycznia 2024 r. zawiadomienia o zbyciu pojazdu dokonuje się u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania. 

   Przypominamy też naszym mieszkańcom, że zawiadomienie o zbyciu pojazdu nie wymaga osobistej wizyty w magistracie. Można je przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać pocztową na adres Urzędu Miasta.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!