Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   19°

   Trudno oprzeć się żywiołowi, ale nie dajemy za wygraną. Duży krok w kierunku przeciwdziałaniu skutkom ulew

   Natalia Mróz

   Natalia Mróz

   Trudno oprzeć się żywiołowi, ale nie dajemy za wygraną. Duży krok w kierunku przeciwdziałaniu skutkom ulew
   wpusty_1.jpg
   wpusty_2.jpg
   wpusty_3.jpg
   wpusty_4.jpg
   wpusty_5.jpg

   Ulewne, letnie deszcze spędzają sen z powiek nie tylko mieszkańców terenów naszego miasta, które są narażone na podtopienia, ale także służb. Pracownicy ZWiK czyszczą wpusty i na bieżąco monitorują sytuację w Szczecinie, ale to nie jedyne działania prowadzone przez miasto. Postawiliśmy pierwszy, wielki krok, kierunku przeciwdziałania skutkom ulew.

   Przypominamy,  że w Szczecinie jest blisko 50 tysięcy wpustów, które pełnią ważną funkcję o każdej porze roku, a coraz częściej latem, kiedy muszą odprowadzić bardzo duże ilości wody spływającej chodnikami i ulicami po gwałtownych opadach deszczu. ZWiK każdego dnia systematycznie czyści je i konserwuje przy użyciu specjalistycznych samochodów ciśnieniowych. Nasze ekipy robią to nieprzerwanie przez cały rok, ale może się zdarzyć sytuacją, że kratka jest zatkana przez piasek, liście lub śmieci, które spłynęły z chodników czy jezdni razem z naporem wody. Właśnie dlatego służby są w pełnej gotowości nie tylko przeciwdziałając zapychaniu wpustów, ale także w trakcie ulew, podczas których kontrolowane są newralgiczne miejsca.

   Niestety zmiany klimatyczne są coraz bardziej odczuwalne również w Europie. Zdarza się, że lokalnie w ciągu 48 godzin spada nawet 250 litrów wody na każdy metr kwadratowy. Nie możemy wykluczyć, że podobne kataklizmy nawiedzą Polskę. Właśnie dlatego miasto podejmuje działania, aby starać się oprzeć wielkim siłom natury.

   W ciągu najbliższych 6 miesięcy opracowana zostanie koncepcja techniczno – kosztowa zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Szczecinie. ZWiK podpisał umowę z wykonawcą na przygotowanie kompleksowego dokumentu. Chodzi o to, aby dokładnie zbadać gdzie powstaje problem, jaka jest tego przyczyna i jakie rozwiązania zastosować, aby w sposób optymalny i nowoczesny zagospodarować wodę.  

    

   W ramach prac wykonawca do wykonania wiele działań, m.in.:

   • uporządkowanie dostępnych danych mapowych i danych o sieci pod kątem wyznaczenia zlewni i priorytetyzacji działań;
   • charakterystyka obecnego układu odwodnienia;
   • identyfikacja powiązania wylotów i sieci;
   • analiza topograficzna w tym ukształtowania terenu;
   • warunki spływu powierzchniowego – ustalenie dróg spływu powierzchniowego;
   • identyfikacja miejsc bezodpływowych;
   • podział na zlewnie całego obszaru miasta z określeniem warunków normowych systemu odwodnienia dla każdej ze zlewni;
   • analiza możliwości infiltracji na podstawie występowania gleb;
   • ocena możliwości wystąpienia potencjalnych problemów jakościowych związanych z odpływem wód opadowych;
   • analiza zagrożeń podtopieniami na podstawie dostępnych danych i doświadczeń ZWiK oraz analiz spływu powierzchniowego i doświadczeń Wykonawcy;
   • analiza występowania terenów zieleni, wody i obszarów uszczelnionych;
   • analiza rozkładu temperatury (mapa ciepła) terenu powiązana z zagospodarowaniem,
   • analiza planów zagospodarowania terenu;

   Wskazania pozwolą na określenie kierunków modernizacji i potencjalnych zmian wykorzystania istniejącej infrastruktury oraz wskazanie dalszych działań w każdej ze zlewni w zależności od zidentyfikowanych problemów. Wnioski pomogą także w racjonalnym wydawaniu warunków technicznych na podłączanie do sieci z uwzględnieniem retencjonowania wód opadowych. Ważne będą również wytyczne dla tworzenia zielono-niebieskiej infrastruktury oraz planów zagospodarowania terenu.

   Dokument umożliwi wskazanie zlewni do modelowania hydrodynamicznego na potrzeby wykonania koncepcji technicznych i potencjalnego aplikowania o środki z UE. Określone będą priorytety działań na poziomie strategicznym z oszacowaniem ich kosztów. Jest to wstęp do działań, które docelowo mają poprawić sytuację miasta w trakcie nawalnych deszczy.

   Umowa została podpisana z firmą Retencjapl Sp. Z o.o. na kwotę 476 010,00 zł.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!