Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   10°

   Taksówkarze mają coraz mniej czasu

   Darek Sadowski

   Darek Sadowski

   Taksówkarze mają coraz mniej czasu

   Tylko do końca roku, zgodnie z zapisami ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (tzw. „lex Uber”) taksówkarze mogą dostosować swoje licencje uzyskane przed 2020 rokiem, do wymogów aktualnych przepisów.

   „Stare” licencje tracą ważność z dniem 31 grudnia 2022r. i po tym terminie nie będą uprawniały do prowadzenia taksówki. Do tej pory w Szczecinie niezbędnych formalności dopełniło jedynie 250 przedsiębiorców. Dlatego zachęcamy pozostałych taksówkarzy (a jest ich ok. 1400) do jak najszybszego dostosowania licencji i nie odkładania sprawy na ostatnią chwilę, ponieważ z uwagi na dużą liczbę wniosków, czas oczekiwania na nowe dokumenty może znacznie się wydłużyć.

   Jak dostosować licencję?

   Krok 1

   Należy pobrać i wypełnić wniosek BOI – 77 wraz z oświadczeniem BOI – 63

   Druki są dostępne na stronie internetowej eurzad.szczecin.pl oraz w Informacji Urzędu Miasta ( prawe skrzydło okienko przy wejściu )

   Krok 2

   Do wniosku i oświadczenia należy załączyć:

   - kopie dowodu rejestracyjnego ( wymienionego w licencji ), wraz z wpisem „Taxi”,

   - kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do pojazdu ( np. umowa najmu, użyczenie, leasingu itp.) - w przypadku gdy przedsiębiorca jest współwłaścicielem lub właścicielem jest inna osoba,

   - kopię aktualnych badań lekarskich i psychologicznych kierowcy,

   - oryginał zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego – dotyczy kierowcy
   (data wydania zaświadczenia o niekaralności nie może być wcześniejsza niż miesiąc przed złożeniem wniosku ).

   Krok 3

   Złożyć wymienione dokumenty w kancelarii UM w sali 62 (okienka 44-46) lub w filii UM w sali 20. Dokumenty można przesłać również pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecin – Biuro Obsługi Interesantów Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin bądź za pośrednictwem platformy EPUAP.

    

   Zainteresowani przedsiębiorcy mogą uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Obsługi Interesantów pod nr tel. 91 424 5848 lub 91 424 5604

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!